Město Vizovice
Vizovice

OPRAVA KOMUNIKACÍ - OMEZENÍ DOPRAVY VE VIZOVICÍCH

OPRAVA KOMUNIKACÍ  - OMEZENÍ DOPRAVY VE VIZOVICÍCH  1

OD 16. 07. 2019 DO 15. 08. 2019 (časová rezerva do 31.08.2019). Aktualizace 8.7.2019 (přesun autobusových zastávek v etapě I.). V etapě II. nebude autobusová doprava dotčena.

Informace pro občany

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o plánované přechodné úpravě provozu na silnicích I/49 a I/69 a přilehlých místních komunikacích v obci Vizovice, v souvislosti se stavbou Silnice I/49 a I/69 Vizovice – průtah (investorem je Ředitelství silnic a dálnic). V rámci této stavby budou v období od 16.07.–15.08.2019 (časová rezerva do 31.08.2019) probíhat práce na opravě povrchu silnic I/49 a I/69 v intravilánu města Vizovice (frézování stávajícího povrchu, doprovodné práce, pokládka nových asfaltových vrstev). Stavba bude rozdělena na 3 etapy, z nichž každá bude realizována po polovinách komunikace, a to za částečné uzavírky.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Etapa I (16.07.–25.07.2019)

Sil. I/69 od mostu přes Lutoninku do poloviny křižovatky s místní komunikací ul. Slušovská:

- doprava na I/69 bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou, popř. budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami

- na části místních komunikací ul. Slušovská a ul. Krňovská bude zaveden jednosměrný provoz. Vzhledem k zjednosměrnění místní komunikace ul. Slušovská bude vedena objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t po místní komunikaci ul. Nábřežní (z tohoto důvodu bude na této komunikaci přechodná úprava provozu v rozsahu zákazu zastavení); pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Slušovská a ul. Těchlovská a dále po silnicích III/0496 a I/49. Vzhledem k zjednosměrnění místní komunikace ul. Krňovská bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Školní, ul. Růžová a ul. Pardubská.

- stávající zastávka autobusu „Vizovice, náměstí“ bude přesunuta: pro směr Zlín a Vsetín bude zastávka autobusu umístěna na silnici I/69 (před zámkem Vizovice) a její prostor bude vyhrazen pro veřejnou autobusovou dopravu s vyloučením parkování veřejnosti; pro směr do/ze Bratřejov (Valašská Polanka) bude zastávka autobusu umístěna před křižovatkou silnic I/49 a I/69 (před restaurací Zámecká vrátnice) – viz situační plánek

- parkoviště u zdravotního střediska bude po dobu této etapy uzavřeno (mimo integrovaný záchranný systém), rovněž nebude možné parkování u supermarketu Albert.

zastavka

…………………………………………………………………………………………………………………………....

Etapa II (26.07.–04.08.2019)

Sil. I/69 od poloviny křižovatky s místní komunikací ul. Slušovská do poloviny křižovatky s místní komunikací ul. Zlínská a ul. Říčanská:

- doprava bude řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy, popř. budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami

- na části místní komunikace ul. Slušovská bude zaveden jednosměrný provoz (objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena po místní komunikaci ul. Nábřežní (z tohoto důvodu bude na této komunikaci přechodná úprava provozu v rozsahu zákazu zastavení); pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Slušovská a ul. Těchlovská)

- výjezd z navazujících komunikací (místní komunikace ul. Pardubská, ul. Poštovní, ul. Štěpská, ul. Říční) do uzavřeného úseku sil. I/69 nebude možný (objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ul. Pardubská, ul. Růžová, ul. Školní, ul. Krňovská, ul. Nábřežní, ul. Slušovská a ul. Těchlovská). Místní komunikace Poštovní bude po tuto dobu v celé délce obousměrná se zákazem zastavení.

- veřejná – autobusová doprava nebude dotčena

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Etapa III (05.08.–15.08.2019) – časová rezerva do 31.08.2019

Část sil. I/69 a sil. I/49 od poloviny křižovatky místní komunikace ul. Zlínská a ul. Říčanská po úroveň objektu STK Vizovice:

- doprava bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soustavou, popř. budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami

- veřejná – autobusová doprava nebude dotčena

- místní komunikace ul. 3. května bude po celou dobu etapy uzavřena – objízdná trasa nebude stanovena

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k rozsahu plánované akce a náročnosti, pokud jde o zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního i pěšího provozu, prosíme občany Vizovic o trpělivost a zvýšenou opatrnost. Všechny účastníky silničního provozu si pak dovolujeme požádat, aby pečlivě sledovali a respektovali přechodné dopravní značení. Obyvatelé ul. 3. května a sídliště Janova Hora budou včas upozorněni na plánovanou uzavírku místní komunikace ul. 3. května, k níž dojde v rámci Etapy III. tak, aby si popřípadě včas přeparkovali svá vozidla.

Pro případné další dotazy se můžete obrátit na JUDr. Terezii Zlámalovou, vedoucí odboru dopravy a SH, tel. číslo 777 471 180

Přípravné práce a frézování: tel. 731 601 747

Pokládka nových asfaltových vrstev vozovky: tel. 731 601 748, 731 602 707

 

Datum vložení: 26. 6. 2019 9:17
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2019 10:17
Autor: Jiří Žůrek DiS.