Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2018

Typ: ostatní
Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2018 1Informace finančního odboru.

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2018

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice na rok 2018 jsou obdobná jako v roce předcházejícím. Kompletní pravidla lze najít ve Směrnici č. 1/2015 o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice, kterou schválila na svém zasedání Rada města Vizovice dne 25.3.2015. Směrnice včetně všech příloh (formulářů žádostí a vyúčtování, vzoru veřejnoprávní smlouvy) je zveřejněna na webových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci „Občan“ - „Finanční podpora města“.

Žadatelům bude z rozpočtu města Vizovice možné v roce 2018 poskytnout tyto druhy finančních podpor:

  1. Programová dotace vyhlášená Radou města Vizovice

 

Pro rok 2018 byl na jednání rady města dne 13.12.2017 vyhlášen dotační program pro rok 2018 „Dotace na činnost s dětmi a mládeží“, který je zveřejněn na webových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci „Úřední deska“, podsekci „Ostatní“, případně také v sekci „Občan“ – podsekci „Finanční podpora města“

 

Žádosti o finanční podporu z dotačního programu budou přijímány v termínu od 29.1.2018 do 09.3.2018. Podléhají finančnímu vypořádání.

 

 

  1. Individuální dotace na provoz či činnost organizací či jednotlivců se sídlem či aktivitou na území města Vizovice či místní části Chrastěšov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, využití volného času, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péče o děti do 3 let věku, protidrogových aktivit, péče o historické památky apod. a dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, na které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory (dále jen „individuální dotace“)

Žádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí mít požadované náležitosti a lze je podat pouze na předepsaném formuláři města (včetně všech povinných příloh), který je zveřejněn na webových stránkách města v sekci „Občan“, podsekci „Finanční podpora města“

Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a podléhají finančnímu vypořádání.

 

  1. Jednorázové finanční dary

Žádosti o jednorázový finanční dar z rozpočtu města Vizovice lze podat bez použití předepsaného tiskopisu v průběhu celého kalendářního roku.  Finanční dary budou přednostně poskytovány fyzickým či právnickým osobám, které svou činnost vyvíjí na území města a pro občany města Vizovice a MČ Chrastěšov.

Poskytnutý finanční dar nepodléhá finančnímu vypořádání.

                                                        Ing. Eva Kubíčková, vedoucí finančního odboru MÚ


Příloha

Vytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.