Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka města

prohlidka

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Co dělat když ...

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení

Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 470x

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 141x

Žádost o informace Staženo: 164x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 144x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 314x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 328x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 338x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 159x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 97x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 31x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 49x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 10x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 582x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 443x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1362x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 404x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 346x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 328x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 30x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 49x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 40x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 512x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1123x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 570x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 252x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 237x

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 318x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 221x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 241x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 266x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 376x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 324x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 235x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů.rtf Staženo: 123x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení.rtf Staženo: 201x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění-zdravotní-důvody.rtf Staženo: 126x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění-zdravotní důvody.rtf Staženo: 126x

ŽÁDOST-výpis z bodového hodnocení.doc Staženo: 124x

ŽÁDOST-výpis z evidenční karty řidiče.doc Staženo: 131x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 259x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 240x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 220x

Žádost o koordinované nebo koordinované závazné stanovisko Staženo: 511x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 266x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 327x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 265x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 238x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 206x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 262x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 212x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 210x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 305x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 726x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 256x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 214x

12. Udělení souhlasu Staženo: 258x

13. Vyjádření Staženo: 236x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 294x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 286x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 202x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 336x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 249x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 241x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 221x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 215x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 215x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 220x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 210x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 240x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 261x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 191x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 196x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 236x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 143x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 127x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 186x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 219x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 180x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 193x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO Staženo: 100x

Stránka