Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení

Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 533x

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 178x

Žádost o informace Staženo: 215x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 188x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 370x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 375x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 385x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 202x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 141x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 74x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 91x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 42x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 631x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 494x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1507x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 457x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 404x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 370x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 70x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 106x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 82x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 568x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1196x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 71x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 32x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 34x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 35x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 28x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 35x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 40x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 30x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 42x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 37x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 47x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 33x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 52x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 52x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 51x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 279x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 160x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 161x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 160x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 165x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 20x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 21x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 319x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 286x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 257x

Žádost o koordinované nebo koordinované závazné stanovisko Staženo: 629x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 324x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 398x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 310x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 285x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 253x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 303x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 255x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 242x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 354x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 851x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 300x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 263x

12. Udělení souhlasu Staženo: 295x

13. Vyjádření Staženo: 277x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 341x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 331x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 246x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 391x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 302x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 293x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 265x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 259x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 249x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 269x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 247x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 288x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 298x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 222x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 229x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 274x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 182x

Stránka