Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Co dělat když ...

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení

Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 498x

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 159x

Žádost o informace Staženo: 187x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 168x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 331x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 354x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 354x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 176x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 115x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 47x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 66x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 20x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 602x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 471x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1412x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 430x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 367x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 351x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 46x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 69x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 54x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 538x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1157x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 33x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 17x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 16x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 18x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 15x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 17x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 12x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 16x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 20x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 14x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 29x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 16x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 21x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 21x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 24x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 253x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů.rtf Staženo: 138x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení.rtf Staženo: 211x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění-zdravotní-důvody.rtf Staženo: 138x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění-zdravotní důvody.rtf Staženo: 143x

ŽÁDOST-výpis z bodového hodnocení.doc Staženo: 136x

ŽÁDOST-výpis z evidenční karty řidiče.doc Staženo: 143x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 284x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 263x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 232x

Žádost o koordinované nebo koordinované závazné stanovisko Staženo: 573x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 291x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 365x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 284x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 261x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 224x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 282x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 232x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 221x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 328x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 779x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 278x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 239x

12. Udělení souhlasu Staženo: 277x

13. Vyjádření Staženo: 257x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 316x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 306x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 220x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 361x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 277x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 268x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 244x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 235x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 230x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 243x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 223x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 263x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 275x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 204x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 212x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 253x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 161x

Stránka