Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka města

prohlidka

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Co dělat když ...

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení

Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 432x

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 123x

Žádost o informace Staženo: 146x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 123x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 284x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 306x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 317x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 133x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 78x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 15x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 22x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 557x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 416x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1282x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 378x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 318x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 292x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 7x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 15x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 10x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 482x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1080x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 520x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 226x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 217x

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 283x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 203x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 217x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 247x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 345x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 286x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 212x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů.rtf Staženo: 105x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení.rtf Staženo: 181x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění-zdravotní-důvody.rtf Staženo: 107x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění-zdravotní důvody.rtf Staženo: 108x

ŽÁDOST-výpis z bodového hodnocení.doc Staženo: 105x

ŽÁDOST-výpis z evidenční karty řidiče.doc Staženo: 107x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 230x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 215x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 198x

Žádost o koordinované nebo koordinované závazné stanovisko Staženo: 447x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 230x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 306x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 229x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 216x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 187x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 237x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 191x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 189x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 277x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 680x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 235x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 191x

12. Udělení souhlasu Staženo: 233x

13. Vyjádření Staženo: 216x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 275x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 263x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 184x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 312x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 217x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 214x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 201x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 195x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 190x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 197x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 190x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 211x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 243x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 173x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 176x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 215x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 120x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 105x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 167x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 194x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 161x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 173x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO Staženo: 82x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO Staženo: 80x

Stránka