Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 441x

Žádost o informace Staženo: 355x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 313x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 128x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 117x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 483x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 507x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 283x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 186x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 392x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 155x

Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku Staženo: 62x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 774x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 595x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1752x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 747x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1580x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 319x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 146x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 142x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 137x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 130x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 156x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 139x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 135x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 159x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 163x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 168x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 144x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 205x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 222x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 397x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 395x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 260x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 256x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 263x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 272x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 155x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 134x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 593x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 536x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 198x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 249x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 217x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 90x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 536x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 583x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 403x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 350x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 401x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 356x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 338x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 477x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 990x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 441x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 375x

12. Udělení souhlasu Staženo: 408x

13. Vyjádření Staženo: 382x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 478x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 445x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 360x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 513x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 400x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 404x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 369x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 375x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 365x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 382x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 352x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 403x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 396x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 318x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 512x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 376x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 286x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 242x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 296x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 343x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 308x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 269x

Stránka