Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 466x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 409x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 357x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 529x

Žádost o koordinované závazné stanovisko Staženo: 128x

Místní poplatky

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 346x

Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 262x

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 228x

Evidence obyvatel

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 373x

Co dělat když si měním adresu trvalého pobytu Staženo: 385x

Matrika

Informace pro snoubence - obřad na Státním zámku Vizovice Staženo: 117x

Žádost o vrácení příjmení po rozvodu Staženo: 78x

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 101x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dítě Staženo: 79x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dospělý Staženo: 83x

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu Staženo: 92x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (při uzavření manželství) Staženo: 82x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru Staženo: 84x

Souhlas s využitím osobních údajů pro účely gratulace k životnímu jubileu Staženo: 84x

Územní plánování

Žádost o změnu územního plánu Staženo: 55x

Stavební řád

§ 15 vyjádření stav. úřadu Staženo: 46x

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY.pdf Staženo: 49x

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ.pdf Staženo: 34x

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS.pdf Staženo: 56x

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 31x

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ.pdf Staženo: 49x

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 26x

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 43x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU.pdf Staženo: 53x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLĚNÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ.pdf Staženo: 45x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.pdf Staženo: 37x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.pdf Staženo: 31x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 48x

ŽÁDOST O VYHLEDÁNÍ-NAHLÍŽENÍ DO SPISU.pdf Staženo: 50x

OHLÁŠENÍ STAVBY.pdf Staženo: 47x

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí zákon č.50/1976 Sb. Staženo: 20x

Stránka