Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Lesy

Oznámení těžby Staženo: 312x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 493x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 428x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 372x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 560x

Žádost o koordinované závazné stanovisko Staženo: 190x

Místní poplatky

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 356x

Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 272x

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 241x

Evidence obyvatel

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 385x

Co dělat když si měním adresu trvalého pobytu Staženo: 399x

Matrika

Informace pro snoubence - obřad na Státním zámku Vizovice Staženo: 137x

Žádost o vrácení příjmení po rozvodu Staženo: 95x

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 118x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dítě Staženo: 97x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dospělý Staženo: 99x

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu Staženo: 115x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (při uzavření manželství) Staženo: 98x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru Staženo: 97x

Souhlas s využitím osobních údajů pro účely gratulace k životnímu jubileu Staženo: 96x

Územní plánování

Žádost o změnu územního plánu Staženo: 74x

Stavební řád

§ 15 vyjádření stav. úřadu Staženo: 63x

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY.pdf Staženo: 77x

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ.pdf Staženo: 49x

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS.pdf Staženo: 80x

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 45x

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ.pdf Staženo: 79x

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 40x

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 58x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU.pdf Staženo: 76x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLĚNÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ.pdf Staženo: 64x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.pdf Staženo: 54x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.pdf Staženo: 52x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 69x

ŽÁDOST O VYHLEDÁNÍ-NAHLÍŽENÍ DO SPISU.pdf Staženo: 71x

OHLÁŠENÍ STAVBY.pdf Staženo: 60x

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí zákon č.50/1976 Sb. Staženo: 42x

Stránka

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP

žádost