Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 400x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 349x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 500x

Žádost o koordinované závazné stanovisko Staženo: 65x

Místní poplatky

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 339x

Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 255x

Ohlášení užívání veřejného prostranství Staženo: 221x

Evidence obyvatel

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 361x

Co dělat když si měním adresu trvalého pobytu Staženo: 373x

Matrika

Informace pro snoubence - obřad na Státním zámku Vizovice Staženo: 102x

Žádost o vrácení příjmení po rozvodu Staženo: 64x

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 89x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dítě Staženo: 67x

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení - dospělý Staženo: 66x

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu Staženo: 82x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (při uzavření manželství) Staženo: 75x

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru Staženo: 77x

Souhlas s využitím osobních údajů pro účely gratulace k životnímu jubileu Staženo: 73x

Přihláška na vítání občánků Staženo: 48x

Územní plánování

Žádost o změnu územního plánu Staženo: 41x

Stavební řád

§ 15 vyjádření stav. úřadu Staženo: 32x

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY.pdf Staženo: 36x

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ.pdf Staženo: 24x

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS.pdf Staženo: 37x

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 22x

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU_ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ.pdf Staženo: 36x

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY.pdf Staženo: 21x

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 37x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU.pdf Staženo: 38x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLĚNÍ NEBO ZCELOVÁNÍ POZEMKŮ.pdf Staženo: 33x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.pdf Staženo: 28x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.pdf Staženo: 23x

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ.pdf Staženo: 34x

ŽÁDOST O VYHLEDÁNÍ-NAHLÍŽENÍ DO SPISU.pdf Staženo: 37x

OHLÁŠENÍ STAVBY.pdf Staženo: 34x

Stránka