Kalendář akcí ve městě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov 2014-2018 Staženo: 117x | 13.11.2018

Územní plán Bratřejov

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 127x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 182x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 219x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 208x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 349x | 14.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 234x | 14.03.2018

Výkres dopravy Staženo: 199x | 14.03.2018

Výkres energetiky a telekomunikací Staženo: 196x | 14.03.2018

Výkres hyhodnocení záboru ZPF a PUPFL Staženo: 201x | 14.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 169x | 14.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 164x | 14.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 213x | 14.03.2018

Výkres základního členění území Staženo: 193x | 14.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 - 2. část Staženo: 222x | 15.03.2018

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 -1. část Staženo: 240x | 15.03.2018

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová v uplynulém období 2014-2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová 2014-2018 Staženo: 55x | 22.02.2019

Právní stav po vydání změny č. 1 Územního plánu Březová

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 108x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 207x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 182x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 163x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 227x | 15.03.2018

Koordinačni výkres Staženo: 184x | 15.03.2018

Výkres dopravy, energetiky a spojů Staženo: 170x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 176x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 174x | 15.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 202x | 15.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 164x | 15.03.2018

Výkres záklaadního členění území Staženo: 152x | 15.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 1. část Staženo: 224x | 15.03.2018

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 2. část Staženo: 222x | 15.03.2018

Územní plán Dešná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 121x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 123x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 136x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 121x | 10.07.2018

Hlavní výkres-urbanistická koncepce Staženo: 124x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 139x | 10.07.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 118x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 125x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktúry - energetika a spoje Staženo: 122x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 131x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 116x | 10.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 115x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dešná

ZoUÚP Dešná 2012-2017 Staženo: 133x | 25.07.2018

Územní plán Hrobice

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 125x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 128x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 138x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 148x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 175x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 156x | 10.07.2018

Výkres dopravní a technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 130x | 10.07.2018

Výkres předpokladáných záborů půdy Staženo: 128x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 132x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářeství Staženo: 112x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, asanaví a opatření Staženo: 105x | 10.07.2018

Výkres základního členění území Staženo: 137x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrobice

ZoUÚP Hrobice 2011 - 2017 Staženo: 147x | 12.07.2018

Územní plán Jasenná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 107x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 172x | 10.07.2018

C-Textová část - návrh Staženo: 158x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 157x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 173x | 09.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 131x | 09.07.2018

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu Staženo: 142x | 09.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 138x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje Staženo: 128x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hodpodářství Staženo: 130x | 09.07.2018

Výkres veřejně prospěšných stavebn, asanací a opatření Staženo: 128x | 09.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 138x | 09.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jasenná

ZoUÚP Jasenná 2010 - 2015 Staženo: 193x | 16.03.2018

Územní plán Lhotsko

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 98x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 154x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 193x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 180x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 194x | 15.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 155x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 150x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 143x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 174x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 161x | 15.03.2018

Stránka