Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán Vizovice

Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi - Územním plánu Vizovice ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 4. 6. 2012 usnesením č. VI/86/2012 Územní plán Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi, které nabylo účinnosti dne 22. 6. 2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:
- na www.vizovice.eu
- Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu – u pořizovatele
- Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (1. část)
Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (2. část)

Územní plán Vizovice:

  1) Textová část

  2) Grafika

 


Územní studie

Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.

V souladu s ust. § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějsších předpisů jsou zpracovány a schváleny tyto územní studie:

Územní studie Vizovice - lokalita BI 28:

  1 ) Textová část:

 

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 33:

   1 ) Textová část:

  

   2) Grafická část:

 

 

- případné dotazy zodpoví:
Ing. Ivana Valachová, tel: 777 471 132, e-mail: ivana.valachova@mestovizovice.cz