Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov 2014-2018 Staženo: 16x | 13.11.2018

Územní plán Bratřejov

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 58x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 92x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 130x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 106x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 201x | 14.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 132x | 14.03.2018

Výkres dopravy Staženo: 114x | 14.03.2018

Výkres energetiky a telekomunikací Staženo: 98x | 14.03.2018

Výkres hyhodnocení záboru ZPF a PUPFL Staženo: 105x | 14.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 92x | 14.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 91x | 14.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 107x | 14.03.2018

Výkres základního členění území Staženo: 92x | 14.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 - 2. část Staženo: 135x | 15.03.2018

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 -1. část Staženo: 126x | 15.03.2018

Právní stav po vydání změny č. 1 Územního plánu Březová

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 47x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 122x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 91x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 89x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 126x | 15.03.2018

Koordinačni výkres Staženo: 91x | 15.03.2018

Výkres dopravy, energetiky a spojů Staženo: 91x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 84x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 86x | 15.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 98x | 15.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 85x | 15.03.2018

Výkres záklaadního členění území Staženo: 84x | 15.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 1. část Staženo: 117x | 15.03.2018

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 2. část Staženo: 103x | 15.03.2018

Územní plán Dešná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 43x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 46x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 49x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 52x | 10.07.2018

Hlavní výkres-urbanistická koncepce Staženo: 50x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 55x | 10.07.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 42x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 42x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktúry - energetika a spoje Staženo: 41x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 51x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 51x | 10.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 41x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dešná

ZoUÚP Dešná 2012-2017 Staženo: 51x | 25.07.2018

Územní plán Hrobice

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 51x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 46x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 49x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 54x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 65x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 57x | 10.07.2018

Výkres dopravní a technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 56x | 10.07.2018

Výkres předpokladáných záborů půdy Staženo: 50x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 48x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářeství Staženo: 44x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, asanaví a opatření Staženo: 45x | 10.07.2018

Výkres základního členění území Staženo: 49x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrobice

ZoUÚP Hrobice 2011 - 2017 Staženo: 59x | 12.07.2018

Územní plán Jasenná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 42x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 100x | 10.07.2018

C-Textová část - návrh Staženo: 59x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 54x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 62x | 09.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 46x | 09.07.2018

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu Staženo: 51x | 09.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 46x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje Staženo: 47x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hodpodářství Staženo: 46x | 09.07.2018

Výkres veřejně prospěšných stavebn, asanací a opatření Staženo: 51x | 09.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 44x | 09.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jasenná

ZoUÚP Jasenná 2010 - 2015 Staženo: 108x | 16.03.2018

Územní plán Lhotsko

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 46x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 91x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 95x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 97x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 100x | 15.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 81x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 76x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 85x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 89x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 83x | 15.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 79x | 15.03.2018

Stránka