Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov 2014-2018 Staženo: 75x | 13.11.2018

Územní plán Bratřejov

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 94x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 144x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 177x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 146x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 299x | 14.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 197x | 14.03.2018

Výkres dopravy Staženo: 169x | 14.03.2018

Výkres energetiky a telekomunikací Staženo: 154x | 14.03.2018

Výkres hyhodnocení záboru ZPF a PUPFL Staženo: 162x | 14.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 133x | 14.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 133x | 14.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 171x | 14.03.2018

Výkres základního členění území Staženo: 151x | 14.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bratřejov

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 - 2. část Staženo: 187x | 15.03.2018

ZoUÚP Bratřejov 2009 - 2013 -1. část Staženo: 195x | 15.03.2018

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová v uplynulém období 2014-2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová 2014-2018 Staženo: 23x | 22.02.2019

Právní stav po vydání změny č. 1 Územního plánu Březová

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 83x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 174x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 145x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 124x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 190x | 15.03.2018

Koordinačni výkres Staženo: 146x | 15.03.2018

Výkres dopravy, energetiky a spojů Staženo: 137x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 135x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 134x | 15.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 159x | 15.03.2018

Výkres vodního hospodářství Staženo: 124x | 15.03.2018

Výkres záklaadního členění území Staženo: 120x | 15.03.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březová

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 1. část Staženo: 175x | 15.03.2018

ZoUÚP Březová 2010 - 2014 - 2. část Staženo: 166x | 15.03.2018

Územní plán Dešná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 76x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 91x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 100x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 90x | 10.07.2018

Hlavní výkres-urbanistická koncepce Staženo: 90x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 103x | 10.07.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 81x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 90x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktúry - energetika a spoje Staženo: 79x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 88x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 88x | 10.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 79x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dešná

ZoUÚP Dešná 2012-2017 Staženo: 92x | 25.07.2018

Územní plán Hrobice

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 91x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 91x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 101x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 105x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 121x | 10.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 104x | 10.07.2018

Výkres dopravní a technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 95x | 10.07.2018

Výkres předpokladáných záborů půdy Staženo: 88x | 10.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 96x | 10.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářeství Staženo: 80x | 10.07.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, asanaví a opatření Staženo: 77x | 10.07.2018

Výkres základního členění území Staženo: 93x | 10.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrobice

ZoUÚP Hrobice 2011 - 2017 Staženo: 105x | 12.07.2018

Územní plán Jasenná

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 78x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 143x | 10.07.2018

C-Textová část - návrh Staženo: 113x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 103x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 117x | 09.07.2018

Koordinační výkres Staženo: 91x | 09.07.2018

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu Staženo: 102x | 09.07.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 89x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje Staženo: 95x | 09.07.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hodpodářství Staženo: 94x | 09.07.2018

Výkres veřejně prospěšných stavebn, asanací a opatření Staženo: 94x | 09.07.2018

Výkres základního členění Staženo: 92x | 09.07.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jasenná

ZoUÚP Jasenná 2010 - 2015 Staženo: 149x | 16.03.2018

Územní plán Lhotsko

A_Oznámení o místě uložení a možnosti nahlížení Staženo: 76x | 10.07.2018

B_Opatření obecné povahy Staženo: 127x | 10.07.2018

C_Textová část - návrh Staženo: 150x | 10.07.2018

D_Textová část - odůvodnění Staženo: 146x | 10.07.2018

Hlavní výkres Staženo: 145x | 15.03.2018

Koordinační výkres Staženo: 119x | 15.03.2018

Výkres předpokládaného záboru ZPF Staženo: 115x | 15.03.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 114x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - energetika, spoje Staženo: 131x | 15.03.2018

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství Staženo: 126x | 15.03.2018

Stránka