Město Vizovice
Vizovice

Sběr nebezpečných odpadů z domácností

Sběr nebezpečných odpadů z domácností 1

Akce proběhne v sobotu 14.5.2016 od 8.00 do 11.00 hod.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   NEPŘEHLEDNĚTE  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci

"Sběr nebezpečných odpadů z domácností"

akce proběhne v sobotu  14.5.2016  od 8.00 do 11.00 hod.

1. Vizovice -         Chrastěšov točna                                         8.00 - 8.45    hod.

2. Vizovice -         Říčanská u náhonu                                     9.00 -  9.15    hod.

3. Vizovice -         Lázeňská točna u Šenku                            9.30 -   9.45     hod.

4. Vizovice -         Sídliště Růžová , parkoviště                     10.00 - 10.15   hod.

5. Vizovice -         Sídliště Štěpská č.393  „ Sběrný dvůr“    10.30 - 11.00   hod.

       Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.

       V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan  zdarma  odevzdat  k likvidaci následující druhy odpadů:

·  olejové automobilové filtry  ·   plechovky se zbytky barev  ·

 ·  monočlánky  ·  autobaterie  ·  zářivky  ·  znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky  ·  staré kosmetické přípravky  ·  staré léky  ·  vyjeté  motorové oleje  ·  mořidla 

a rozpouštědla  ·  plastové obaly a nádoby od škodlivin  ·  opotřebované pneumatiky  ·  hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  ·  obaly od sprejů  ·  televizory  ·  rádia  ·  ledničky ·  domácí elektrospotřebiče ·

· objemné odpady

( koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) ·

     · odpady zeleně  ·   stavební odpady  ·   klasický kovový šrot   dřevo  · 

 

       Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných  odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kam- nech anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

       Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje

            Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.

_______________________________________________________________     

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 

Datum vložení: 25. 4. 2016 12:38
Datum poslední aktualizace: 5. 9. 2016 10:02
Autor: Jiří Žůrek DiS.