Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

www.masvas.cz

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice
Budova Městského úřadu Vizovice – kancelář č. 133

Telefon: 577 599 128
Email: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz
IČ: 270 56 660
ID datové schránky: 47c7qrc

Konzultační hodiny pro veřejnost - středa 9 – 11 hodin (po předchozí domluvě).
Konzultace nejsou časově omezeny.

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský prostor, je navázání spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a samosprávnými subjekty, které v regionu působí, a které mají zájem na jeho harmonickém rozvoji. Výrazem tohoto úsilí bylo založení občanského sdružení Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko (dále jen MAS), jehož posláním je realizace integrované územní strategie rozvoje venkova, která povede k podpoře trvale udržitelného rozvoje daného území. Zakládajícími členy MAS se stalo 13 subjektů, kterou tvoří zástupci mikroregionu Vizovicko a mikroregionu Slušovicko, 6 zástupců za podnikatelský sektor a 5 zástupců za neziskový sektor.

Hlavním úkolem MAS je kromě iniciování vzniku strategie MAS a zpracování žádosti o přidělení finančních prostředků na její realizaci, také vyhlášení výzvy k podávání projektů, výběr projektů na základě předem určených kritérií a také kontrola správnosti využití finančních prostředků v průběhu realizace projektů.

Zkratka MAS je v Evropě známá pod názvem Local Action Group (LAG). Místní partnerství tohoto typu funguje na principu metody programu LEADER+, navazující na programy LEADER I (1991-1994) a LEADER II (1994-1999) nebo na principu české obdoby tohoto programu, tzv. LEADER ČR. Metoda LEADER potvrdila svou využitelnost ve všech typech venkovských oblastí bez ohledu na jejich socio-ekonomické podmínky nebo přístup k řízení rozvoje území. V České republice je tato metoda aplikována až od roku 2004, v tomto roce bylo vytvořeno zhruba 80-100 MAS, jejich počet v letošním roce se předpokládá, že vzroste na 150-180.

V kontextu nového programovacího období 2007-2013 je stále více zapotřebí otevřenější diskuse ke spolupráci. V tomto období bude v rámci nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) přiděleno na projekty rozvoje venkova přibližně desetkrát více peněz, než tomu bylo do současnosti. Předpokládá se, že ročně bude mezi místní akční skupiny na území České republiky přerozdělována finanční částka ve výši 650 mil. Kč.

Jedním z podkladů připravované strategie občanského sdružení Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko je zásobník projektových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových organizací, do něhož můžete přispět také svým záměrem po vyplnění formuláře námětu projektu, který najdete zde . V případě, že chcete ovlivnit také zaměření připravované strategie MAS, posílejte prosím své  náměty na emailovou adresu:  manazer@masvas.cz