Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Virtuální prohlídka města

Panorama Vizoviceprohlidka

Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Farní kostel sv. VavřinceKatolický kostel
(vlastník - Římskokatolická farnost Vizovice)

Farní kostel sv. Vavřince je výraznou pohledovou dominantou sakrální architektury. Je tvořen trojlodní stavbou s půlkruhovým závěrem kněžiště, na jehož jižní straně se nachází sakristie s oratoří, a dále je tvořen čtyřbokou věží s ochozem v průčelí. Předkostelem se nachází Socha sv. Floriána (barokní skulptura postavena v polovině 18. století.) a Socha sv. Jana Nepomuckého (barokní skulptura postavena v r. 1730 a obnovená r. 1899)

Kdy byl postaven kostel ve Vizovicích, není známo. Některé prameny se zmiňují o vizovickém kostele již okolo roku 1200. Původní kostel byl asi dřevěný. Po založení kláštera v roce 1261 zbudovali mniši pro vzrůstající počet farníků kostel větší. Další zpráva pochází z roku 1495, kdy vizovický pán Boček Kuna z Kunštátu zchátralý kostel sv. Vavřince znovu vybudoval. Věž tohoto kostela stojí dodnes.

Od poloviny 16. století téměř sto let se podle vyznání majitele panství také střídali duchovní na vizovické faře. Na začátku 16. století majitel panství Emerich Dóczy dokonce povolil, aby vizovický kostel užívali společně věřící obou vyznání (ve větší části kostela měli bohoslužby katolíci, v menší evangelíci).

Další zmínku o vizovickém kostele máme ve zprávě mikulovského probošta Háje ze dne 26. 6. 1778: V neděli a svátky byl tak velký nával v kostele, že děkan Breyer se vážně obával, že tento prastarý sešlý kostel se rozpadne. Když se tedy podařilo sehnat potřebné peníze, starý kostel byl zbořen a na jeho místě byl postaven v letech 1793 až 1795 vedle staré věže kostel nový. Slavnostně jej posvětil 20. června 1802 olomoucký světící biskup hrabě Alois Josef Kolowrat.

Popis stavby
Trojlodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí je z r. 1792. Na jižní straně kněžiště je sakristie s oratoří. Kolem věže je otevřený ochoz, na věži hodinový ciferník.

Farní kostel sv. VavřinceFarní kostel sv. Vavřincekostelinterier
Fara
Fara
Palackého nám., č.p. 365

Součástí kostela je samostatně stojící budova fary. Před kostelem stojí sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého.
 
 


Socha sv. Jana Nepomuckého
parčík před kostelem

Barokní skulptura postavena v r. 1730 a obnovená r. 1899.
Na čtvercové odstupňované základně čtyřboký konkávně tvarovaný sokl s rytými rámy s ujmutými rohy. Na přední straně oválná kartuš, v ní minuskulní nápis:

F r. J o s. H a l aSocha sv. Jana Nepomuckého
měšťan
sochu tohoto světce
postaviti dal r. 1730
J a n H a l l a
pokladník záložny
znovu ji zbudoval
r. 1899
SVATÉHO IANA POSTAVITI SOBIE OBLIBIL


Sokl ukončen vyloženou profilovanou řsochaímsou. Na tvarované podnoži oblačná základna se sochou světce v životní velikosti, levá noha pokrčena. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Levá ruka pokrčena drží kříž s korpusem, pravice přidržuje břevno. Hlava mírně zakloněna a pootočena k levému rameni. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb.