Město Vizovice
Vizovice

KÚZK - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/69, I/49 Vizovice, průtah

Číslo jednací: MUVIZ 11110/2019

Datum sejmutí: 29. 7. 2019 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková