Město Vizovice
Vizovice

KÚZK - Závěr zjišťovacího řízení koncepce: Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Číslo jednací: MUVIZ 12466/2019

Datum sejmutí: 22. 8. 2019 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková