Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bratřejov, výměna trafostanice

Číslo jednací: MUVIZ 010798/2019

Číslo spisu: S MUVIZ 010798/2019

Datum sejmutí: 29. 7. 2019 Zodpovídá: Petra Štipčáková