Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, výměna sloupu VN ul. Říčanská

Číslo jednací: MUVIZ 014826/2019

Číslo spisu: S MUVIZ 014826/2019

Datum sejmutí: 30. 9. 2019 Zodpovídá: Petra Štipčáková