Výběr jazyka

město Vizovice
město Vizovice

Územní plán Vizovice

Územní plán Vizovice

 


Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 04.06.2012 usnesením č. VI/86/2012 Územní plán Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi, které nabylo účinnosti dne 22.06.2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

v souladu s ust. § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do Územního plánu Vizovice nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 a dokladová část Územního plánu Vizovice je uložena a lze do ní nahlížet:
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

Opatření obecné povahy :

Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (1. část)
Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (2. část)

Územní plán Vizovice:

  1) Textová část

  2) Grafická část

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vizovice:

 

Územní studie


Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.

v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

 Územní studie Vizovice - lokalita BI 27:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 28:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 33:

   1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita PZ 59 - lesopark:

   1 ) Textová část:

 

   2) Grafická část:

 

- případné dotazy zodpoví:
Mgr. Kateřina Vaiglová, tel: 777 471 132, e-mail: katerina.vaiglova@mestovizovice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
2
1
2