Město Vizovice
Město Vizovice

Bratřejovka, Vizovice - oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů

Bratřejovka, Vizovice - oprava opevnění, opěrných  zdí a stupňů, odstranění nánosů 1

Informace Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p., je investorem akce „Bratřejovka, Vizovice - oprava opevnění, opěrných  zdí a stupňů, odstranění nánosů“, kterou provádí firma Natrix VZ, s.r.o. Jedná se o opravu koryta toku Bratřejovky v intravilánu města Vizovice v úseku mezi soutokem Bratřejovky s Lutoninkou a hlavním silničním mostem (u pošty).

Nejdříve dojde k odtěžením sedimentů v korytě vodního toku a vysekání spár v kamenných zdech. Kvůli intenzivnímu podemletí stávajících zdí, které nejsou založeny dostatečně hluboko, bude podél celého řešeného úseku pata zdí zajištěna kamenným záhozem.

Následně budou odbourány stávající betonové římsy a vyměněny a doplněny za nové v šířce 0,6 a 0,7 m. Římsy budou realizovány směrem do koryta. Opatřeny budou okapnicí s přesahem, aby nedocházelo ke stékání vody po stěnách zdí a tedy k jejich degradaci. Na římsy bude ukotveno nové zábradlí, které je investicí Města Vizovice.

V úseku podél stávající komunikace v ulici Říční dochází k trhání komunikace na pravém břehu vlivem úklonu zdiva směrem do koryta. V tomto úseku bude provedeno odbourání části narušené zdi a vybudování nové monolitické železobetonové zdi s kamenným obkladem tak, aby byl zachován jednotný vzhled celého opravovaného koryta. Z tohoto důvodu bude omezen provoz v ulici Říční.

Poškozené spádové stupně v korytě budou opraveny a doplněny na původní výšku, aby opět řádně plnili svoji funkci, tedy ochranu dna proti zahlubování.

Předpokládá se, že práce budou ukončeny do 30.11.2022

Datum vložení: 23. 3. 2022 12:45
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2022 12:50
Autor: Jiří Žůrek DiS.