Město Vizovice
Město Vizovice

Informace ke kotlíkových dotacím 2021+

ilustrační obrázek

Informace Krajského úřadu Zlínského kraje.

Kotlíkové dotace 2021-2029 budou realizovány na dvou platformách. Zlínský kraj bude administrovat kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Poskytnutá dotace bude až 95% ze způsobilých výdajů, maximálně však 130.000,-Kč u tepelného čerpadla, 100.000,-Kč u kondenzačního plynového kotle a 130.000,-Kč u kotle na biomasu. Ostatní žadatelé, vlastníci kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, budou moci žádat o dotaci Státní fond životního prostředí v rámci programu: „Nová zelená úsporám“, kde získají až 50% dotaci, maximálně však 100.000,- Kč.

Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí je alokace určená na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy  dostatečná, abychom uspokojili všechny potenciální žadatele, kteří splní podmínky programu a kteří stojí před výstrahou až 50.000,- Kč sankce, pokud svými neekologickými zařízeními budou topit po 1.9.2022, respektive pokud nebudou mít alespoň předloženu žádost o poskytnutí kotlíkové dotace.

Podmínkou poskytnutí dotace jednotlivým krajům je ze strany Ministerstva životního prostředí prověření absorpční kapacity v území.  Od 11. října 2021 Zlínský kraj proto elektronickou formou sbírá dotazníkové formuláře neboli tzv. „předžádosti“, díky nimž budou žadatelé bonifikováni při předložení samotné žádosti. Dotazníkový formulář neboli tzv. „předžádost“ je dostupná  od 11.10.2021 k vyplnění na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky, včetně kalkulačky pro výpočet příjmu domácnosti. Žádosti o poskytnutí dotace se budou předkládat po schválení Operačního programu Životní prostředí počátkem roku 2022. Pokud žadatel vyplní a odešle dotazníkový formulář neboli tzv. „předžádost“, následně  vyplní a odevzdá žádost spolu s povinnými přílohami, a zároveň splní podmínky Programu, bude mu dotace automaticky přidělena. Nejde už tedy o rychlost „kliku“ při odesílání elektronické podoby žádosti.

Pro podrobné informace mohou žadatelé kontaktovat naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz. S vyplňováním dotazníkového formuláře neboli tzv. „předžádosti“ zájemcům pomohou manažeři místních akčních skupin Zlínského kraje (MAS), kteří jsou připraveni pomoci i se zpracováním samotné žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace.  Na webových stránkách Zlínského je zveřejněna mapa příslušnosti jednotlivých obcí k MAS a kontakty na projektové manažery.

Datum vložení: 25. 10. 2021 14:26
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 14:34
Autor: Jiří Žůrek DiS.