Město Vizovice
Město Vizovice

Informace pro občany

Informace pro občany 1

Prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče, které propadly nebo propadnou v období od 01.09.2020 do 30.06.2021.

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 01.09.2020 do 30.06.2021. Platnost těchto průkazů je prodloužena o 10 měsíců a bude platná v celé Evropské unii.

Evropská unie tímto reaguje na aktuální pandemickou situaci, kdy ne všichni občané měli a mají možnost si průkazy vyměnit. Prodloužení platnosti se týká řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců. Ministerstvo dopravy vydalo již v roce 2020 metodické stanovisko, podle kterého se hledí na průkazy propadnuté v období od 01.09.2020 do 31.03.2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. Pro příklad, pokud řidiči propadl průkaz 10.11.2020, je platný až do 10.05.2021. Toto stanovisko je ovšem možné uplatnit pouze na území České republiky. Nové nařízení (tzv. Omnibus II) má účinnost ve všech zemích Evropské unie a na řidičské průkazy se tak bude hledět jako na platné ve všech státech. Nařízení mohou občané využívat od 06.03.2021.

Možnost výměny řidičského průkazu zůstává i nadále beze změny. Výměnu řidičského průkazu lze provést na kterémkoli pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městském úřadu, magistrátu města). O výměnu řidičského průkazu je možné žádat nejdříve 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Nejpozději by tak občané měli učinit 20 dnů před koncem platnosti, tzn. ve lhůtě, kterou úřady na vydání řidičského průkazu mají.

Datum vložení: 12. 2. 2021 13:09
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2021 13:14
Autor: JUDr. Terezie Zlámalová