Město Vizovice
Vizovice

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Pak zbystřete

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Pak zbystřete 1

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moc a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Více informací naleznete v příloze ke stažení.

zde ke stažení

Datum vložení: 30. 12. 2015 13:59
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.