Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Nový stavební zákon vstoupil v platnost

Nový stavební zákon vstoupil v platnost

Od dnešního dne, tedy od 1. července 2024, úřady postupují dle nového stavebního zákona. Přinést by měl zjednodušení a zkrácení stavebního řízení. Vizovický městský úřad je na změnu připraven. Proběhly na něm například organizační změny nebo také dovybavení potřebnou počítačovou technikou.

V souvislosti se zavedením nového stavebního zákona jsou na vizovickém městském úřadě od počátku července sloučeny Stavební úřad a Odbor životního prostředí. Vedoucím nového Odboru stavebního úřadu a životního prostředí byl na základě výběrového řízení jmenován Martin Pacoň, který byl dosud vedoucím Odboru životního prostředí. Pod jeho vedení budou spadat dvě oddělení, a to Oddělení stavebního úřadu a Oddělení životního prostředí.

Zákonodárci si od nového stavebního zákona slibují zjednodušení stavebního řízení, které by mělo probíhat pouze v jednom kroku namísto původních dvou (územní a stavební řízení). Samotné povolování staveb tedy od dnešního dne probíhá v jednom základním řízení, a to i v případě, že bude povolovaný záměr obsahovat stavbu vodního díla či určitou dopravní stavbu (např. napojení na komunikaci). Vodní stavby a určité dopravní stavby bude rovněž nově povolovat obecní stavební úřad namísto dosavadních speciálních stavebních úřadů, které byly zrušeny.

Zákon zároveň zkracuje lhůty pro vyřízení povolení. Například rodinné domy, které se dle nového zákona budou ve většině případů řadit mezi jednoduché stavby, by nově mohly být povoleny do 30 dnů od podání bezvadné žádosti. V případě složitějších staveb je pak lhůta dvojnásobná.

 „Na rozdíl od některých jiných jsme díky aktivitě vedení našeho městského úřadu byli včas vybaveni potřebnou novou výpočetní technikou a na novou legislativu jsme připraveni. Samozřejmě může dojít k nějakým drobným problémům, které se ale budeme snažit co nejrychleji vyřešit,“ uvedl vedoucí odboru Martin Pacoň.

Kromě zjednodušení stavebního řízení přináší nový zákon i další změny, a to například v oblasti poplatků. Výrazně si připlatíte například za novou studnu, kde se za povolení platilo 300 Kč, nově to bude 10 tisíc korun. Dražší bude například i povolení na stavbu garáže, a to z jednoho na pět tisíc korun.

Jiří Žůrek

PR manažer

Datum vložení: 1. 7. 2024 12:22
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 12:55
Autor: Mgr. Anna Kořenková