Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Oprava chodníků na ulici Pardubská a Růžová

mapy

Ve čtvrtek 19. října 2023 budou zahájeny stavební práce na akci „Chodník ulice Pardubská“ a „Chodník ulice Růžová“. Stavební práce bude provádět firma Simostav s.r.o.. Rekonstrukce chodníku ulice Pardubská bude probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Růžová po most přes Bratřejovku u domu čp. 215.

V tomto období bude ulice Pardubská zjednosměrněná ve směru od centra a bude zde upraven pohyb chodců pomocí přechodného dopravního značení. Rekonstrukce chodníku na ulici Růžová bude probíhat  od vjezdu na parkoviště za domem čp. 1194 (Dům s pečovatelskou službou) po křižovatku s ulicí školní. Stavební práce na ulici Růžová jsou rozděleny do tří etap a bude při nich upraven provoz na komunikaci a pohyb chodců pomocí přechodného dopravního značení. Délka stavebních prací je naplánována na cca 2 měsíce. Vzhledem ke zvýšenému pohybu stavebních strojů a vozidel, dbejte prosím zvýšené pozornosti při pohybu v okolí stavby, dodržujte dopravní značení a dodržujte případné pokyny stavebních dělníků.

 

Ing. Ondřej Ludvík

vedoucí oddělení investic a správy majetku

 

Chodníky 1

Chodníky 2

Chodníky 3

Chodníky 4

Chodníky 5

Datum vložení: 18. 10. 2023 20:13
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2023 20:24
Autor: Mgr. Anna Kořenková