Město Vizovice
Vizovice

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2020

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2020 1

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice na rok 2020 jsou obdobná jako v roce předcházejícím, výjimkou je pak vyhlášení nové programové dotace v sociální oblasti.

Kompletní pravidla pro poskytování finanční podpory lze najít ve Směrnici č. 1/2015 o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice, kterou schválila na svém zasedání Rada města Vizovice dne 25.3.2015.

Směrnice a podrobnosti k vyhlášeným dotačním programům je zveřejněna na webových stránkách města www.mestovizovice.cz v sekci „Město“ - „Finanční podpora města“

V roce 2020 bude z rozpočtu města Vizovice možné žadatelům poskytnout tyto druhy finančních podpor:

 1. Programové dotace vyhlášená Radou města Vizovice pro rok 2020:
  a. „Dotace na činnost s dětmi a mládeží “
 • vyhlášen na jednání rady města dne 16.12.2019 usnesením č. 20/437/2019
 • žádosti budou přijímány v termínu od 27.01.2020 do 13.03.2020
 • dotace podléhají finančnímu vypořádání
 • více informací na webových stránkách města v sekci „Město“ – „Finanční podpora města“

 

 1. „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2020“
 • vyhlášen na jednání rady města dne 16.12.2019 usnesením č. 20/450/2019
 • žádosti budou přijímány v termínu od 30.01.2020 do 16.03.2020
 • dotace podléhají finančnímu vypořádání
 • více informací na webových stránkách města v sekci „Město“ – „Finanční podpora města“

 

 1. Individuální dotace na provoz či činnost organizací či jednotlivců se sídlem či aktivitou na území města Vizovice či místní části Chrastěšov, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, využití volného času, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péče o děti do 3 let věku, protidrogových aktivit, péče o historické památky apod. a dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, na které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory (dále jen „individuální dotace“)

Žádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí mít požadované náležitosti a lze je podat pouze na předepsaném formuláři města (včetně všech povinných příloh).

Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a podléhají finančnímu vypořádání.

 

 1. Jednorázové finanční dary

Žádosti o jednorázový finanční dar z rozpočtu města Vizovice lze podat bez použití předepsaného tiskopisu v průběhu celého kalendářního roku.  Finanční dary budou přednostně poskytovány fyzickým či právnickým osobám, které svou činnost vyvíjí na území města a pro občany města Vizovice a MČ Chrastěšov.

Poskytnutý finanční dar nepodléhá finančnímu vypořádání.

                                                  Ing. Eva Kubíčková, vedoucí finančního odboru MěÚ

Datum vložení: 3. 1. 2020 12:50
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 12:54
Autor: Jiří Žůrek DiS.