Město Vizovice
Město Vizovice

Projekt UDRŽITELNÁ DOPRAVA VIZOVICE

Projekt UDRŽITELNÁ DOPRAVA VIZOVICE

Oprava chodníků na ulici Slušovská.

Projekt udržitelná doprava Vizovice 1
Ve dnech 11.04.2022 – 05.09.2022 si mohli obyvatelé města i jeho návštěvníci všimnout významných stavebních úprav, které probíhaly na ulici Slušovská. Předmětem této akce byla rekonstrukce a modernizace stávajících chodníků, které se nacházely v nevyhovujícím stavu. Cílem bylo kromě samotné modernizace i odstranění překážek a zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rovněž bylo vyměněno stávající zábradlí na mostě přes křižující potok, které bylo ve špatném technickém stavu. Došlo tudíž k nahrazení novým typizovaným zábradlím mostního typu.

Začátek těchto stavebních úprav se nacházel v místě křižovatky Masarykova nám. a ulice Slušovská, zatímco konec stavebního úseku byl v křižovatce ulic Slušovská, Štěpská, Nádražní a Tyršova.

Město Vizovice nemuselo celou tuto akci platit ze svého rozpočtu, neboť významná část financí byla přislíbena formou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Konkrétně se jedná o podporu z Evropské unie ve výši 2 847 836,28 Kč.

Krásně zrekonstruovaná ulice, která navazuje na centrum Vizovic, ve výsledku přináší jak zvýšení atraktivity městského prostředí, tak i větší bezpečnost frekventovaných ulic ve městě, což vede k podpoře aktivního pohybu lidí.

Datum vložení: 25. 1. 2023 9:06
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2023 9:13
Autor: Jiří Žůrek DiS.