Město Vizovice
Město Vizovice

Rizika topné sezóny

Zdroj: www.Pozary.cz

Každoročně evidují hasiči zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Se začátkem topné sezony přibývá práce hasičům. Ti totiž vyjíždějí k požárům, které vznikly kvůli zanedbaným a nečištěným komínům.

Vlastníci těchto domů by měli hasičům předložit potvrzení o provedené kontrole komínů. V případě, že takový doklad nemají, vystavují se riziku, že jim pojišťovna neuhradí způsobenou škodu.

Majitelé rodinných domů by si měli nechat zkontrolovat komín minimálně jednou do roka, a to odborně způsobilou osobou. Tou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Cena této kontroly se pohybuje kolem 500 korun. V případě, že při požáru domu shoří i doklad o provedené kontrole, má kominík jeho kopii.
Zdroj: www.denik.cz

Pár důležitých pravidel

 • Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
 • Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
 • U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
 • Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.

Bezpečnostní zásady

 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
 • Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
 • Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
 • Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.
   

  U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a v místech připojení spotřebiče paliv je řádně označen tabulkou s nápisem Mimo provoz nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění provádět nemusí.

  Jak poznáme, že je komín v pořádku?
  Měl by mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musejí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je jeden metr. Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.

  Co dělat, pokud v komíně začne hořet?
  Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

  Hasiči také varují majitele domu, aby nepoužívali komín, který poškodily hořlavé saze a dehet. „Protože mohou vzniknout praskliny a netěsnosti. Pak kouř a veškeré zplodiny hoření mohou unikat i do domu," 

Přílohy

Vyhláška č. 34-2016 Sb

Vyhláška_č._34-2016_Sb_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,07 kB
Datum vložení: 24. 10. 2022 13:10
Datum poslední aktualizace: 24. 10. 2022 13:59
Autor: Jiří Žůrek DiS.