Město Vizovice
Vizovice

Ukliďme svět, ukliďme Česko

PODPORUJEME

Od 7. dubna se uskuteční největší dobrovolnická akce v ČR UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,do které se zapojilo i Město Vizovice.

logologo

U K L I Ď M E   V I Z O V I C E

Někteří se do úklidu pustili před hlavním úklidovým dnem a na radnici přichází první informace od dobrovolníků, kteří již zahájili úklid v některých částech města a jeho okolí

J s m e   r á d i ,   ž e   s e   p ř i p o j í t e   i   v y   !

Patříme mezi více než 2 380 zaregistrovaných úklidů, které najdete společně se všemi dalšími informacemi o akci na www.UklidmeCesko.cz

Uklízet Vizovice můžeme kdykoliv.                                                                                                                  

Kontejnery s dostatkem pytlů budou na stanovištích připravené

od úterý 10. 4. do úterý 24. 4. 2018.     

Pytle lze také vyzvednout již před akcí v pondělí 9. 4. a všechny další pracovní dny v podatelně Městského úřadu Vizovice nebo v Technických službách Vizovice. V sobotu 14. 4. a 21. 4. ve sběrném dvoře u sídliště Štěpská.

Seznam stanovišť:

 • Sokolovna – u parčíku mezi sídlišti A. Háby a Štěpská
 • ul. Lázeňská – u Šenku
 • křižovatka ulic Tyršova a J. Haly
 • ul. Říčanská – u Jednoty
 • křižovatka ulic Krňovská a Prostřední
 • Razov
 • pod horami směrem na Barák-Loučku
 • Chrastěšov – u hospody
   

Do kontejnerů NEPATŘÍ:

Velkorozměrový papír, kovy, pneumatiky, nebezpečný odpad, elektrospotřebiče – umístěte vedle kontejnerů (pro možnost třídění), ostatní i s naplněnými pytli směsného odpadu dejte do kontejnerů. Pro větve a odpad ze zahrádek budou po skončení akce pro občany přistaveny speciální kontejnery.

 

rukaviceNezapomeňte vzít s sebou:

 • lékárničku
 • pro svázání pytlů přijde vhod provázek či izolepa
 • reflexní vestu
 • dobré pracovní rukavice.

 

Nebezpečné poklady

Mějte na paměti, že se na skládce můžete setkat i s potenciálně nebezpečným odpadem.

Na injekční stříkačky, uhynulou zvěř, azbest, nádoby s nebezpečnými látkami či munici v žádném případě nesahejte a k jejich odstranění přivolejte zodpovědné osoby - hasiče či policii. Cenné nálezy naopak nejdříve nahlaste na místním městském úřadu a poraďte se, jak postupovat.

 

Dejte nám vědět

Dejte nám vědět stanoviště s naplněnými pytli odpadu, pokud jsou na jiném místě než kontejnery. Během úklidu nezapomeňte s pýchou zaznamenávat počty naplněných pytlů. Vaším výkonem se po akci pochlubte i vedení města. Údaje od vás zveřejníme a předáme k využití pro tvorbu úklidových statistik

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko opět vyhlašuje soutěže

Nejen uklízením živ je člověk!...Všichni ti, kteří si rádi zasoutěží najdou podrobnosti a pravidla soutěží -  „O kraj, který prokoukl“, „Soutěže pro školní kolektivy“, Foto/video soutěže  -                              na www.UklidmeCesko.cz . Partnerem soutěže je společnost CANON

Těšíme se na každého z Vás!!!!!!!

logoPo doplnění texty a obrázky ze stránek www.UklidmeCesko.cz a ředitele TsmV zpracovala Alena Hanáková

Datum vložení: 6. 4. 2018 10:09
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.