Město Vizovice
Vizovice

Upozornění na dopravní omezení - Vizovice ul. Partyzánská

Upozornění na dopravní omezení - Vizovice ul. Partyzánská 1

Upozornění na dopravní omezení a na částečnou uzavírku provozu z důvodu provádění stavebních prací v prostoru křižovatky ulic Partyzánská, Kopanická a Poštovní ve Vizovicích

Dopravní omezení v rámci stavby „Vizovice, ulice Partyzánská – chodník“  

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na dopravní omezení na silnici I/49 ul. Říčanská, silnici III/4932 ul. Partyzánská a místních komunikacích ul. Kopanická, ul. Dělnická, ul. Příčná a ul. Poštovní z důvodu provádění prací v rámci stavby “Vizovice, ulice Partyzánská - chodník“, která se uskuteční v období od 7. září 2020 – 15. listopadu 2020 (dle povětrnostních podmínek). Práce budou probíhat v šesti etapách, vždy formou (postupně zřízených) pevných pracovních míst s délkou do 100m a se zajištěním šířky vozovky min. 2,75 – 5,50m.  Termíny jednotlivých etap jsou pouze orientační, v závislosti na rychlosti provádění prací a zejména na povětrnostních podmínkách mohou být pozměněny podle skutečné situace.

Přibližné termíny etap:

 1. 03.11.2020 - 08.11.2020
 2. 19.10.2020 - 27.10.2020
 3. 12.10.2020 – 18.10.2010
 4. 07.09.2020 – 11.10.2020
 5. 28.10.2020 – 02.11.2020
 6. 09.11.2020 – 15.11.2020
 1. V první části stavby bude probíhat úprava komunikace na ul. Kopanická (místo v křížení se silnicí I/49). Na silnici I/49 bude provoz zachován v obou směrech jízdy. Průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 2,75m. Doprava bude usměrněna dopravním značením „P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“.   
 2. Ve druhé části stavby bude probíhat výstavba nového chodníku podél ul. Kopanická, silnice I/49 a silnice III/4932. Dále v této části bude probíhat úprava krajnice komunikace. Délka pracovního místa na silnici I/49 a silnici III/4932 bude max. 40m. Průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 5,5m. Délka pracovního místa na ul. Kopanická bude max. 30m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 3m.  Doprava bude usměrněna dopravním značením „P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“.  
 3. Ve třetí části stavby bude probíhat výstavba chodníků podél silnice III/4932 a to včetně krajnice této komunikace (v úseku km 0,025 – 0,125). Délka pracovního místa bude max. 100m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 2,75m. Doprava bude řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Vzhledem k tomu, že se pracovní místo nachází v blízkosti křížení se silnicí I/49, bude doprava na silnici I/49 také řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením. 
 4. Ve čtvrté části stavby bude probíhat výstavba chodníků podél silnice III/4932 včetně úpravy krajnice této komunikace (úsek km 0,125 – 0,225). Délka pracovního místa bude max. 100m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 2,75m. Doprava bude řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.
 5. V páté části stavby bude probíhat úprava krajnice III/4932 (úsek km 0,000 – 0,045). Délka pracovního místa bude max. 50m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 2,75m. Doprava bude usměrněna dopravním značením „P7 – Přednost protijedoucích vozidel“ a „P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“.  
 6. V šesté části stavby bude probíhat úprava stávajícího chodníku podél silnice I/49 včetně terénních úprav. Délka pracovního místa na silnici I/49 bude max. 50m a průjezdová šířka podél pracovního místa bude min. 5,5m. 
 7. V průběhu stavebních prací dojde v nezbytných případech k úplné uzavírce provozu na navazujících místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

O přesném datu nezbytné úplné uzavírky provozu na navazujících místních a veřejně přístupných účelových komunikacích bude občany v dané lokalitě informovat zhotovitel.

Zodpovědná osoba zhotovitele je  pan Lukáš Možíš, tel. 724 749 922.

V případě dotazů se můžete obrátit na: Jaromír Slezák, tel. 777 471 116 

Žádáme občany o zvýšenou pozornost při průjezdu staveništěm a děkujeme za pochopení.

 

 

Datum vložení: 3. 9. 2020 15:08
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2020 15:16
Autor: Bc. Marie Balusková