Město Vizovice
Vizovice

Upozornění ODSH MěÚ Vizovice na dopravní omezení

Upozornění ODSH MěÚ Vizovice na dopravní omezení 1

Dopravní omezení - silnice I/69 ul. Chrastěšovská Vizovice

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, předběžně upozorňuje občany Vizovic na dopravní omezení v souvislosti s prováděním stavebních prací na silnici I/69 ul. Chrastěšovská v průběhu března až července 2016.

V souvislosti s touto stavbou dojde k částečné uzavírce provozu na silnici I/69 a k úplné uzavírce provozu na místní komunikaci ul. Zahradní a to na dobu nutnou k provedení nezbytných stavebních prací. Připojení místní komunikace ul. Zahradní na silnici I/69 bude uzavřeno, objízdná trasa povede přes ulice Slušovská, Tyršova, J. Haly na ul. Zahradní a opačně.

Na místní komunikaci ul. Nábřežní bude po dobu nezbytně nutnou umožněn obousměrný provoz pro vozidla do 3,5 t.

O přesném datu uzavírky provozu na na uvedených komunikacích bude občany v dané lokalitě informovat zhotovitel.  Zodpovědná osoba za průběh uzavírky provozu je Ing. Marcel Martišík, zástupce zhotovitele, tel. 702 177 710.

Žádáme občany o zvýšenou pozornost při průjezdu staveništěm a děkujeme za pochopení.

Bc. Marie Balusková

Datum vložení: 11. 3. 2016 11:19
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.