Město Vizovice
Vizovice

Upozornění pro poskytovatele ubytovacích služeb za úplatu

Upozornění pro poskytovatele ubytovacích služeb za úplatu 1

Velkou změnou, která nastala v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích účinnou od 01.01.2020, je zrušení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity a jejich nahrazení novým poplatkem z pobytu.

Tomuto poplatku podléhá každý krátkodobý pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů za úplatu bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Rozšiřuje se tím okruh ubytovacích zařízení, kterých se výběr místního poplatku týká o další prostory jako jsou například byty, chaty, zahrady atd.

Všem poskytovatelům úplatného pobytu vzniká ohlašovací povinnost u správce poplatku a evidenční povinnost s úplatným pobytem související.

Další podrobnosti týkající se povinností ubytovatelů lze najít v Obecně závazné vyhlášce města Vizovice  č. 2/2019, případně se lze informovat u paní Zany Kutějové na tel.: 777 471 123, či e-mailu: zana.kutejova@mestovizovice.cz.

 

                                                           Ing. Tatiana Horáková, referent finančního odboru MěÚ

 

Datum vložení: 6. 1. 2020 16:31
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2020 11:16
Autor: Jiří Žůrek DiS.