Město Vizovice
Město Vizovice

Upozornění pro poskytovatele ubytovacích služeb za úplatu

Upozornění pro poskytovatele ubytovacích služeb za úplatu 1

Od 01.01.2020 je obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 zaveden místní poplatek z pobytu. Tomuto poplatku podléhá každý krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Rozšiřuje se tím okruh ubytovacích zařízení, kterých se výběr místního poplatku týká o další prostory jako jsou například byty, chaty, zahrady atd.

Všem poskytovatelům úplatného pobytu vzniká ohlašovací  povinnost u správce poplatku a evidenční povinnost s úplatným pobytem související.

Další podrobnosti týkající se povinností ubytovatelů lze najít v Obecně závazné vyhlášce města Vizovice  č. 3/2020, případně se lze inrormovat u paní Zany Kutějové na tel.: 777 471 123, či e-mailu: zana.kutejova@mestovizovice.eu

Datum vložení: 5. 1. 2021 14:15
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2021 14:16
Autor: Jiří Žůrek DiS.