Město Vizovice
Město Vizovice

Úřad čelí velkému počtu žádostí o cestovní doklady

Úřad čelí velkému počtu žádostí o cestovní doklady 1

Informace pro občany.

Během letošní letní sezóny se úřady potýkaly s enormním počtem žádostí o cestovní doklady, což dle informací Ministerstva vnitra způsobilo dosažení hranice výrobních kapacit. V uplynulých sedmi týdnech byly vyrobené cestovní doklady doručovány na úřad k jejich předání na hranici zákonné lhůty tj. kolem 28-30 dne od podání žádosti.

Zvýšený zájem o cestování přinášel i úředníkům našeho úřadu některé neobvyklé situace, kdy například jeden pozdní páteční večer rodina zjistila, že nevyzvedla pasy pro své děti, se kterými měla odlétat v sobotu nad ránem na pobyt v zahraničí.  V tomto případě měli štěstí, protože se podařilo kontaktovat pracovníka s oprávněním k předání cestovních dokladů a tento jim doklady ve večerních hodinách přijel předat. V letošní sezóně se nejednalo o ojedinělý případ, kdy byly cestovní doklady vydávány mimo pracovní hodiny a rezervační systém, který se nám velmi osvědčil.

Smyslem rezervačního systému je zajistit služby na předem určený čas, který si občané sami zvolí a zajistit tak bezproblémový chod pracovišť.  Občané mohou kontaktovat naše pracovníky i v případě mimořádných okolností a dohodnout s těmito služby i mimo rámec rezervačního systému. Všem požadavkům se snažíme vyhovět, je však třeba brát v potaz, že pořídit a vydat doklad mohou pouze zaměstnanci s příslušným oprávněním a kapacitní možnosti ne vždy umožňují splnění všech mimořádných požadavků.      

Datum vložení: 19. 8. 2022 8:31
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2022 8:35
Autor: