Město Vizovice
Vizovice

Uzavírka silnice I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov (aktualizace)

Uzavírka silnice I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov 1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na uzavírku silnice I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov, která bude zahájena v pondělí 18. července.

Upřesňující informace o uzavírkách provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s prováděním stavebních prací na silnici I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko – Bratřejov - Pozděchov

Částečná uzavírka provozu

v době 19. 7. 2016 – 30. 9. 2016 v úseku:

  • I/49, obec Lhotsko – křiž. Chrámečné, km cca 26,700 – 28,151 staničení
  • Lhotsko – Bratřejov, od křiž. Chrámečné po konec obce Bratřejov, km cca 28,151 – 30,498 staničení
  • Bratřejov – Pozděchov, km cca 30,638 – 33,411 staničení

 

Úplná uzavírka provozu

v době 19. 7. 2016 – 30. 9. 2016 v úseku:

  • silnice I/49 Vizovice – Lhotsko, km cca 25,700 – 26,700 staničení

v době 20. 8. 2016 od 11.00 do 24.00 hod. (náhradní termíny 21. 8. 2016 nebo 27. 8. 2016 nebo 28. 8. 2016) v úseku:

  • I/49, obec Lhotsko – křiž. Chrámečné, km cca 26,700 – 28,151 staničení

 

Žádáme občany o zvýšenou pozornost při průjezdu staveništěm a omlouváme se za případné komplikace.

--------------------------------
Severovýchodní část Zlínského kraje se ve stavební sezoně 2016 stala předmětem intenzivní činnosti Ředitelství silnic a dálnic jak z hlediska oprav stávajících komunikací, tak z hlediska nových investic. Toto přináší omezení dopravy a vedení objízdných tras na stávajících silnicích I. třídy v oblasti Vizovicka a Vsetínska.

V období od dubna do června letošního roku byla za částečné uzavírky sil. I/69  od Vizovic po Jasennou provedena oprava průtahu obcí Jasenná a kompletní rekonstrukce ulice Chrastěšovská ve Vizovicích. Aktuálně k 14. 7. 2016 veškeré omezení na sil. I/69 končí a toto umožňuje zahájit činnosti na sil. I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov.

V termínu od 18. 7. 2016 do 30. 9. 2016 předpokládáme dokončení investiční akce obchvatu Lhotska. Toto představuje nutnost propojení stávající I/49 na nový úsek a tedy úplnou uzavírku stávající sil. I/49 na začátku obce Lhotsko a ve druhé fázi na konci obce Lhotsko.

Objízdná trasa při této plné uzavírce je schválena  po sil. I/69  přes Jasennou a Vsetín. Obec Lhotsko bude v každé fázi z jedné strany přístupná. I přes plnou uzavírku silnice zhotovitel umožní průjezd vozidlům IZS a autobusům linkové dopravy.

Po tomto propojení – předpoklad k 30. 9. 2016 - bude  současně zprovozněn celý obchvat a budou zrušena veškerá dopravní omezení.

Úplné uzavírky silnice I/49 ŘSD využije k opravám zničených povrchů navazujících úseků jak ze strany od Vizovic, tak dále po obec Pozděchov. Opravy budou rozděleny na 3 úseky a budou probíhat v režimu pouze částečné uzavírky po polovinách vozovky (uzavírky i objízdnou trasu naleznete v přiložené grafice).

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.

Zdroj: www.rsd.cz I/49 Vizovice-Lhotsko uzavírky

Přílohy

I-49+VIZOVICE-LHOTSKO+-+uzavírky.pdf

I-49+VIZOVICE-LHOTSKO+-+uzavírky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB
Datum vložení: 18. 7. 2016 11:04
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.