Město Vizovice
Město Vizovice

Ve Vizovicích začíná rekonstrukce ulic Nová a Slušovská

Ve Vizovicích začíná rekonstrukce ulic Nová a Slušovská 1

Informace k investiční akcím „Místní komunikace a zpevněné plochy ul. Nová" a rekonstrukce chodníku na ulici Slušovská.

Ulice Slušovská:

Dne 11.4.2022 bude zahájena rekonstrukce chodníku na ulici Slušovská. Rekonstrukce chodníku bude probíhat v úseku od České spořitelny po křižovatku s ulicí Štěpská (u Sokolovny). Stavební práce jsou plánovány do 6.9.2022. V tomto období bude v menší míře omezen provoz v místě probíhajících prací a zároveň dojde ke zvýšenému pohybu stavebních strojů a nákladních automobilů. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při pohybu v okolí stavby, dodržujte dopravní značení a dodržujte případné pokyny stavebních dělníků.

 

 

Ulice Nová:

Dne 11.4.2022 budou zahájeny stavební práce na akci „Místní komunikace a zpevněné plochy ul. Nová“, během kterých bude upraven předprostor před fotbalovým stadionem, vystavěno 25 parkovacích stání pro osobní automobily a dvě stání pro autobusy.  Stavební práce jsou plánovány do 3.7.2022. Prosíme občany, aby během doby trvání stavebních prací využívali k přístupu na stadion komunikaci okolo základní školy (ulice U stadionu). Při pohybu v okolí stavby dbejte zvýšené opatrnosti, dodržujte dopravní značení a dbejte pokynů stavebních dělníků.

 

Děkuji, s pozdravem

 

Ing. Ondřej Ludvík

Oddělení investic a správy majetku

Datum vložení: 12. 4. 2022 8:35
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2022 8:40
Autor: Jiří Žůrek DiS.