Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovičtí občané v roce 2022 třídili

Osvědčení o úspoře emisí 2022

Město Vizovice obdrželo Osvědčení o úspoře emisí v roce 2022 v rámci systému EKO-KOM

EKO-KOM je celorepublikový systém založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí, jehož úkolem je zajistit, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

V Česku bylo roce 2022 díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Jakým dílem se zasloužilo o snížení uhlíkové stopy a o celkové zlepšení kvality životního prostředí naše město se dozvíte z přiloženého certifikátu.

Děkujeme, že třídíte!

Datum vložení: 19. 7. 2023 17:49
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2023 18:12
Autor: Mgr. Anna Kořenková