Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovjané vytřídili loni téměř 400 tun odpadu

Vizovjané vytřídili loni téměř 400 tun odpadu

Tříděním odpadů Vizovjané nejen přispívají k ochraně životního prostředí. Jejich činnost přináší do městské pokladny díky spolupráci města se společností EKO-KOM nezanedbatelné finanční prostředky.

S Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM spolupracují Vizovice už řadu let a občané města si tak již zvykli ukládat tříděný odpad do kontejnerů určených pro jednotlivé dále využitelné komodity. Ty pak díky zmíněné společnosti nekončí ve spalovnách či na skládce odpadů, ale jsou recyklovány a dále využívány.

„Děkujeme městu Vizovice a všem jeho občanům za dlouholetou spolupráci. Svým přístupem ke třídění odpadů přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy,“ uvedla Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM.

Díky třídění odpadů ve Vizovicích neskončilo v kontejnerech na smíšený odpad v roce 2023 celkem více než 372 tun papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Za tuto činnost město obdrželo od společnosti EKO-KOM odměnu ve výši 800 tisíc korun.

„Těší nás, že občané odpady třídí a že jim oblast ochrany životního prostředí není cizí. O jejich zájmu o tuto činnost svědčí například i to, že jsme se v oblasti sběru starých elektrospotřebičů stali v loňském roce v našem kraji městem s nejvyšším procentuálním nárůstem vytříděného elektroodpadu v kategorii měst od 4 do 10 tisíc obyvatel,“ dodal k problematice třídění odpadů místostarosta David Mazůrek.

 

Jiří Žůrek

projektový manažer

Datum vložení: 22. 6. 2024 10:25
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2024 10:33
Autor: Mgr. Anna Kořenková