Město Vizovice
Vizovice

Nezbytnou péči o děti vybraných profesí zajistí ZŠ Vizovice a nově také MŠ Vizovice

Nezbytnou péči o děti vybraných profesí zajistí ZŠ Vizovice Vyhlídka a nově také MŠ Vizovice 1

Od pondělí 1. března mohou zaměstnanci určených profesí k nezbytné péči o děti předškolního věku nově využít Mateřskou školu Vizovice a pro školáky pak Základní školu Vizovice.

Vláda ČR vymezila usnesením č. 212 ze dne 26. února 2021 profese, pro něž je „hlídání dětí“ ve věku od 2 do 10 let určeno. V ORP Vizovice mohou rodiče za tímto účelem využít v případě předškolního vzdělávání MŠ Vizovice a v případě toho školního pak ZŠ Vizovice.

 

Poskytovaná služba nezbytné péče o uvedenou skupinu dětí („hlídání dětí“) je po dobu nouzového stavu určena pouze pro zákonné zástupce, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty s.p.,

 

Podrobnější informace:

MŠ Vizovice

https://www.msvizovice.cz/rubrika/aktuality/

Ředitelka Mgr. Ivana Petrů, tel: 577 452 726, mobil: 603 725 797, e-mail: skola@msvizovice.cz 


ZŠ Vizovice

https://www.zsvizovice.cz/

Ředitelka Mgr. Radmila Koncerová, tel.: 575 571 021, e-mail: koncerova.radmila@zsvizovice.cz

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Datum vložení: 1. 3. 2021 9:58
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2021 10:14
Autor: Jiří Žůrek DiS.