Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Budova Kulturního centra dnes slaví 40. výročí od slavnostního otevření

budova KC dnes

Dne 19. prosince uplyne 40 let od slavnostního otevření prostor budovy domu kultury.

Rozsáhlý objekt byl vyprojektován spolu s novou budovou úřadu koncem 70. let minulého století a práce na jeho výstavbě začaly v roce 1979. Na dokončení této rozsáhlé budovy podle architektonického návrhu Ing. arch. Ivana Bergmanna byly potřeba téměř čtyři roky.

„Samotná stavba domu kultury přišla v roce 1983 na téměř devět milionů korun, což by v současné době bylo něco kolem 100 milionů korun. Vybudovaný byl v akci Z, což byla dobrovolně povinná činnost občanů, kteří se na stavbě v rámci brigád zdarma podíleli. V případě výstavby domu kultury byli zapojeni i pracovníci místních závodů, okolních JZD, organizací Národní fronty, mládež ze středního odborného učiliště a řada dalších. Jedny tehdejší noviny celou akci nazvaly Vizovičtí sobě,“ zavzpomínala při pětatřicátém výročí bývalá místostarostka Vizovic Alena Hanáková.

Prostory domu kultury byly využívány pro realizaci divadelních představení, koncertů, estrád, akademií, tanečních zábav, plesů, různých zasedání a schůzí. Součástí budovy byla i kavárna, která měla sloužit nejen pro zajištění občerstvení v průběhu akcí, ale i jako kavárna pro veřejnost a měly se v ní realizovat kulturní programy tzv. malých forem. Vstupní prostory se měly stát výstavní síní a současně byl vybudován i nový vstup do obřadní síně s přilehlými klubovnami, malým sálkem aj. (Vizovický zpravodaj, 1984, Pavel Ťoukálek)

Ve Vizovickém zpravodaji v březnu roku 1984 uvedl Pavel Ťoukálek, první ředitel domu kultury: „Vizovice dostaly novou a důstojnou budovu, která by měla zvýšit úroveň kulturního a společenského života.“ Zmínil také, že další využití ukáže teprve provoz a budoucnost.

Budova ovšem vždy budila rozporuplné pocity, na jednu stranu byla trnem v oku těm, kteří jí neodpustili její velikost a také to, že kvůli jejímu vybudování musely být zbourány rodinné domy a změnila (spolu s ostatními budovami, které byly ve stejné době postaveny) charakter centra města. Ale měla i své příznivce a nadšence, kteří na ni byli pyšní, obdivovali její důstojnost a honosnost a její přínos pro život ve městě si uvědomovali.

Dnes je budova svěřena do užívání organizační složce města – Kulturnímu centru Vizovice, která zastřešuje činnosti původního domu kultury a později založených či přestěhovaných institucí – Městské knihovny Josefa Čižmáře, kina a Turistického informačního centra. Organizační složka v takovém složení funguje od dubna 2022.

Funkce i podoba spousty obecních kulturních domů se v průběhu dob mění. Budovy byly přestavěny na hospody, restaurace, obchody a často jsou vnímány jako pozůstatek předlistopadového období.

Program, který dnes sestavuje Kulturní centrum, je sestavován citlivě tak, aby následoval trendy, aby byl moderní, aktuální, různorodý. Kulturní centrum se snaží být prostorem otevřeným a přátelským. Místem, kde si přijdou na své jak děti, tak dospělí a senioři. Místem, které bude kultivovat, vzdělávat a otevírat obzory a především místem, kde budou lidé rádi trávit svůj čas.

Nicméně je také potřeba zmínit nutnost realizace oprav. V roce 2018 proběhla první rozsáhlá etapa rekonstrukce budovy, která již byla v havarijním stavu. V rámci první etapy byla opravena vzduchotechnika, byla vyměněna okna a některé dveře. Opravy se dočkalo i sociální zázemí v kavárně a zázemí pro účinkující. Byly vybudovány výukové místnosti, které dnes slouží pro výuku autoškoly a angličtiny, či pro realizaci workshopů a kurzů. Přestavbou prošel i prostor foyer, prostor, který nyní slouží Turistickému informačnímu centru, a prostory, které nyní slouží Městské knihovně Josefa Čižmáře. V roce 2019 bylo v plánu zahájit realizaci druhé etapy, v rámci které proběhla oprava vstupního schodiště, které bylo v havarijním stavu a byl na něj vstup zakázán. Nedošlo už ale k vybudování bezbariérového vstupu do budovy s novou šatnou pro návštěvníky kulturních akcí. S realizací této velké investice je počítáno na rok 2024. V současné době jsou dokončovány práce na projektové dokumentaci, které zohlední připomínky Úřadu vlády České republiky a brzy bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury. Stavební úpravy počítají s bezbariérovým propojením budovy jak s venkovním prostorem, tak s umožněním bezbariérového pohybu uvnitř celé budovy včetně přesunu mezi jednotlivými podlažími. Důležitost tohoto projektu spočívá také v jeho společenském přínosu a přínosu pro obyvatele a návštěvníky města. Realizace bezbariérového přístupu přinese dlouhodobé výhody a zajistí rovný a snadný přístup do Kulturního centra pro všechny občany, bez ohledu na jejich fyzickou schopnost. To posílí princip inkluzivní společnosti a umožní lidem s omezenou pohyblivostí plně se zapojit do kulturního života.

Třetí klíčovou etapou, která by měla nutně následovat, je rekonstrukce prostoru kavárny a celková modernizace velkého sálu. Urgentnost realizace stavebních úprav vychází z nutnosti oprav, popř. úplné výměny některých stavebních konstrukcí a technických zařízení. Stáří, stupeň poškození některých stavebních konstrukcí a nefunkčnost části technického vybavení, vysoká energetická náročnost a zastaralost scénického osvětlení jeviště, umělého osvětlení sálu, pohonů mechaniky, veškerých silnoproudých rozvodů a také fakt, že většina zařízení již neodpovídá současným technickým standardům a požadavkům bezpečnosti práce potřebu oprav rok od roku umocňují.

Nezbývá než popřát budově Kulturního centra, aby se povedlo opravy realizovat dle plánu a aby na ni byli občané patřičně hrdí.

Na závěr si vás dovoluji pozvat na novoroční koncert Hradišťanu a Jiřího Pavlicy, jenž se uskuteční v pátek 5. ledna 2024, a kterým 40. výročí slavnostního otevření budovy Kulturního centra oslavíme.

Mgr. Martina Dozbabová

vedoucí Kulturního centra

Datum vložení: 19. 12. 2023 17:17
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2023 17:21
Autor: Mgr. Anna Kořenková