Město Vizovice
Město Vizovice

Město prodá pozemky Správě železnic kvůli modernizaci tratě

Ilustrační obrázek

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Vizovice a Správou železnic, státní organizace schválili na svém posledním jednání zastupitelé města.

Jde o pozemky o celkové výměře 82m² na ulici Nádražní mezi hospodou a nádražní budovou. Cenu určí znalecký posudek. Jde tak o další nutný krok radnice, který souvisí s plánovanou modernizací a elektrifikací železniční tratě Otrokovice – Vizovice.

„Záměr budoucího prodeje pozemků byl schválen už v roce 2018. Teď jde o další krok, který směřuje k tomu, aby se občané našeho města i jeho návštěvníci dočkali nejen komfortnějšího cestování po železnici, ale i důstojného nádraží ve Vizovicích,“ upřesnila starostka Silvie Dolanská.

Elektrifikace 25 km dlouhé tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi má vyjít asi na 12 miliard korun. Současně s tím se modernizace dočká právě i místní nádraží. Starou a nevyhovující výpravní budovu má nahradit zcela nová. Zmizet by měly i veškeré bariéry, které teď musí cestující překonávat.

Na to chce radnice navázat projektem, který řeší i blízké okolí nádraží, a to včetně přístupových cest. Před dvěma lety si proto nechala vypracovat urbanistickou studii, která se stala podkladem pro projektovou dokumentaci, zpracovanou v minulém roce. Ta navrhuje například opravu přístupového chodníku k nádraží u rodinných domů a zrušení chodníku na protější straně. Místo něj vzniknou parkovací místa a nový chodník ve stávající zeleni – v místě, kde už nyní je vyšlapaná pěšina.

Zásadní komfort pro cestující pak přinesou dva nástupní zálivy pro autobusy, které by na nádraží měly pravidelně zajíždět.

Datum vložení: 14. 5. 2020 9:27
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2020 9:29
Autor: Jiří Žůrek DiS.