Město Vizovice
Město Vizovice

Město Vizovice nesouhlasí s Koncepcí kolejové dopravy Zlínského kraje

Autor: Ivan Gavenda

Představitelé města Vizovice se ohradili proti Koncepci kolejové dopravy Zlínského kraje, kterou krajští radní schválili na konci ledna. Zhruba stostránkový dokument se mimo jiné zabývá i prodloužením železniční trati z Vizovic směrem do Vsetína.

Přitom už v březnu 2016 vizovičtí zastupitelé připomínkovali Návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v období 2012–2016 a požadovali třeba i vypuštění územní rezervy Prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením na trať č. 280. Zlínský kraj tuto jejich připomínku nerespektoval.

„Navržená trať významně ovlivňuje krajinný ráz Vizovických vrchů, kdy částečně počítá s využitím takzvané Baťovy dráhy, pak se od ní odklání a zařezává do krajiny. Vzhledem k tomu, kolik kopců, zeleně a lesů Vizovice obklopuje, a z našeho pohledu možnému bourání některých domů a objektů, nemůžeme s takovým řešením souhlasit. Ostatně jsme v toto zajedno napříč politickým spektrem již několik let,“ řekla místostarosta Vizovic Alena Hanáková.

Koncepce železniční dopravy Zlínského kraje počítá s několika tunely na trati a jako přínos vidí zavedení konkurenceschopné nákladní železniční dopravy ze Zlína či Otrokovic směrem na východ. Investici odhaduje na 16 milionů korun.

„Důležité je taky říct, že na projednání stostránkového dokumentu se zastupiteli města jsme měli pouhé čtyři dny. To opravdu není adekvátní dostatek času vzhledem k rozsahu a důležitosti takového dokumentu,“ doplnila Alena Hanáková.

Dokončení železniční trati z Vizovic do Valašské Polanky se plánovalo už v dobách Tomáše Bati. I s ohledem na finanční možnosti státu, přípravu silnice R 49 a opatrná až nesouhlasná stanoviska dotčených obcí, s největší pravděpodobností zůstane trať na papíře ještě dlouho. Pro místní to ovšem znamená, že i dál potrvá stavební uzávěra. Tedy že v bezprostředním okolí plánované trasy majitelé nemohou volně nakládat se svými pozemky, především tam nesmí vznikat stavby, které by překážely budoucímu využití.

Datum vložení: 31. 3. 2020 11:33
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 11:50
Autor: