Město Vizovice
Vizovice

Poskytování finanční podpory z rozpočtu města v roce 2021

Poskytování finanční podpory z rozpočtu města v roce 2021 1

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2021 bude ze strany města Vizovice poskytnuta finanční podpora mnoha spolkům a neziskovým organizacím působícím na území města a jeho nejbližším okolí.

Jaké jsou možnosti a jak si o ně požádat?

Jednou z možností je požádat si o dotaci, na kterou byl radou vyhlášen dotační program.  Jedná se o Dotace na činnost s dětmi a mládeží, o kterou si mohou organizace žádat do 18.března 2021. Druhou je pak dotace z Programu pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je možné žádat do 16.března 2021.

Další možnost získat od města finanční podporu mají organizace či jednotlivci, kteří se na území Vizovic zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, využití volného času, poskytování zdravotních služeb, požární ochrany, péče o děti do 3 let věku, protidrogových aktivit, péče o historické památky apod. Ty si mohou požádat o dotaci na provoz nebo konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, a to v průběhu celého roku 2021.

V rozpočtu na rok 2021 bylo také počítáno s finanční podporou těch organizací či jednotlivců z Vizovic, kteří se dostanou do vážných finančních problémů v souvislosti s nastavenými vládními opatřeními v boji proti koronaviru. Tito žadatelé pak musí prokázat, že i přes vyčerpání veškerých státních finančních podpor potřebují od města finanční pomoc a následně dokládají její použití.

V průběhu celého kalendářního roku je pak možné požádat město o jednorázový finanční dar. Na rozdíl od všech výše zmiňovaných dotací nepodléhá poskytnutý finanční dar žádnému vyúčtování a bývá schválen v nižších částkách. 

Více informací o všech typech finanční podpory je možné najít na webových stránkách města v sekci „Město – Finanční podpora města“

                                                  Ing. Eva Kubíčková, vedoucí finančního odboru MěÚ

Datum vložení: 2. 3. 2021 7:44
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2021 7:46
Autor: Jiří Žůrek DiS.