Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Přístavba nové třídy Mateřské školy Vizovice

Přístavba nové budovy MŠ Vizovice

Na jaře letošního roku byly dokončeny stavební práce, které probíhaly v areálu Mateřské školy Vizovice od loňského července.
Výsledkem byla mimo jiné přístavba nové moderní třídy, která bude sloužit ke zkvalitnění předškolního vzdělávání u nás.

V období od 1. července 2022 do 28. února 2023 si mohli obyvatelé města všimnout výrazné stavební činnosti, která probíhala v areálu Mateřské školy Vizovice. Jednalo se o investiční akci s názvem „Přístavba nové třídy MŠ Vizovice“. Součástí stavebních prací byla přístavba nové třídy, rekonstrukce spojovacího krčku a rozšíření stávajícího vstupu „nové (horní) budovy“ mateřské školy.

Při výstavbě a následném vybavování nových interiérů byl kladen důraz na potřeby dětí. V celé mateřské škole, ale zejména pak v nové učebně, je proto možné najít hračky, pomůcky i materiály jak tradiční, tak ty nejnovější, včetně interaktivní techniky. Stejně jako okolní svět se i prostor, pomůcky a přístup ke vzdělávání dětí rychle vyvíjí. Školka má k dispozici interaktivní tabuli, tablety, počítače, notebooky, interaktivní hračky a nově také interaktivní displej. Vše zmíněné je místním pedagogickým personálem jak při vzdělávacích, tak při herních aktivitách hojně využíváno.

Cílem celého projektu bylo zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Na celkových investičních nákladech na tuto akci, které činily 24 428 763,81 Kč včetně DPH, se město Vizovice podílelo 5 066 330,05 Kč vč. DPH. Zbylá část ve výši 19 362 433,76 Kč vč. DPH bude díky spolufinancování Evropskou unií hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Věříme, že nová moderní třída přispěje ke zvýšení úrovně předškolního vzdělávání a bude sloužit k plné spokojenosti rodičů a především dětí.

Projekt PŘÍSTAVBA NOVÉ TŘÍDY MŠ VIZOVICE je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Přístavba nové třídy MŠ Vizovice

Nová budova MŠ Vizovice

foto: Ondřej Ludvík

Datum vložení: 24. 7. 2023 15:33
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2023 16:22
Autor: Mgr. Anna Kořenková