Město Vizovice
Město Vizovice

Rozpočet města pro letošní rok doznal kvůli pandemii zásadních změn

Rozpočet města pro letošní rok doznal kvůli pandemii zásadních změn 1

O víc než 8,3 milionu korun klesnou příjmy, se kterými město Vizovice počítalo při únorovém schvalování rozpočtu pro letošní rok.

Počítáno je i s poklesem výdajů, a to téměř o 11 milionů korun. Nově se pak na výdajové straně rozpočtu objevují výdaje související s ochranou zdraví obyvatel a také rezerva na případnou pomoc firmám či jednotlivcům, kteří by o ni město požádali. Za tyto výrazné změny může pandemie nemoci covid-19 a s ní související vládní opatření. Radnice na tuto skutečnost musela zareagovat, snížit předpokládané příjmy a některé plánované investice odložit.

„Největší propad samozřejmě činí daňové příjmy. Prozatím předpokládáme propad v této kapitole 8,5 milionu korun. Snažíme se to dorovnat třeba i navýšením příjmů z odvodů technických služeb. Je potřeba si uvědomit, že příjmy klesly třeba i domu kultury, knihovně, kinu, informačnímu centru, a to všechno se promítá do rozpočtu,“ popsala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Původně schválený finanční plán tak počítal s příjmy 121,16 milionu korun a výdaji necelých 150,78 milionu korun. Po těchto nutných úpravách činí příjmy 112,84 milionu korun, výdaje pak 140 milionu Kč.

Co se investic týká, tak nejvýraznější pokles je v investicích do oprav silnic, chodníků a budování parkovišť. Tam město letos hodlalo investovat přes deset milionů, nakonec to bude o šest milionů míň. Nepočítá se ani s pumptrackovým hřištěm či novým oplocením zahrady DDM Zvonek.

„Za takové situace jsme na zastupitelstvu navrhli i změnu účelu jedenadvacetimilionového úvěru, který si město původně vzalo na rekonstrukci koupaliště. Tento úvěr si město ponechá, ale bude s bankou jednat o uzavření dodatku tak, aby tyto peníze bylo možné použít i pro jakékoliv jiné investice. Rozhodli jsme se, že do oprav koupaliště zatím půjdeme pouze v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci,“ řekla starostka. Peníze bude město žádat z dotačního program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podpory a rozvoje regionů určenou na regeneraci brownfieldů. Žádost je nutné podat do 11. června, radnice může získat až 60 procent uznatelných výdajů.

Datum vložení: 14. 5. 2020 9:29
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2020 9:36
Autor: Jiří Žůrek DiS.