Město Vizovice
Vizovice

Schválený rozpočet města Vizovice na rok 2021

Schválený rozpočet města Vizovice na rok 2021 1

S výdaji ve výši zhruba 138,6 milionu korun a příjmy ve výši 103,2 milionu korun počítá rozpočet města na letošní rok, který na svém únorovém zasedání schválili vizovičtí zastupitelé.

Na krytí záporného rozdílu budou použity peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také dlouhodobý bankovní úvěr, který je možné čerpat na investice na základě uzavřené smlouvy.

V rozpočtu byly výrazně sníženy očekávané příjmy, omezily se tak také některé výdaje.

I přes současnou složitou situaci však rozpočet na rok 2021 počítá s mnoha investicemi, které povedou k dalšímu rozvoji města.

Částka 10,5mil. Kč je vyčleněna na rekonstrukce, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků a parkovišť ve městě. Jako každý rok se počítá také s investováním do zázemí našich školských zařízení. V základní škole bude pořízena nová vzduchotechnika do školní kuchyně, která ulehčí a zpříjemní práci kuchařkám a také všem strávníkům v jídelně. Do rozpočtu se zahrnula také velká investice do přístavby mateřské školy ve výši 14 mil. Kč, na kterou by se případně mohl čerpat investiční úvěr. O této investici do mateřské školy a její konečné podobě však ještě není rozhodnuto a bude se o ní dále jednat. Do rozpočtu byly zahrnuty také prostředky na zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodu v místní části Chrastěšov. V jarních měsících se bude dokončovat pumptrackové hřiště na Janově hoře, areál Domu dětí a mládeže se dočká nového oplocení, počítá se také s doplňováním zázemí stávajících dětských hřišť.

Investovat se dále bude také do oprav a modernizace bytového a nebytového fondu města, nemalé prostředky pak budou vynaloženy také na protiepidemická opatření.

V rozpočtu jsou také zahrnuty schválené dotace, a to pro místní fotbalisty – spolek SK Vizovice, na činnost ve výši 250 tis. Kč a na zakoupení nové sekačky ve výši 190 tis. Kč, dále dotace pro Římskokatolickou farnost na opravu lavic a rekonstrukci elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve výši 240 tis. Kč, dotace na činnost Mateřského a rodinného centra Beruška ve výši 200 tis. Kč, dotace pro spolek Janův hrad Vizovice na pokračování revitalizace objektu Janova hradu ve výši 235 tis. Kč, provozní dotace pro spolek TJ Sokol Vizovice ve výši 50 tis. Kč a také dotace pro Vizovjánek na spolufinancování nákladů na účast jejich členů na mezinárodním festivalu v Mexiku.

Datum vložení: 2. 3. 2021 7:54
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2021 7:57
Autor: Jiří Žůrek DiS.