Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Setkání zastupitelstva 30. 10. 2023

zastupitelstvo 30. 10. 2023

Níže se dočtete o hlavních bodech projednávaných a schválených na setkání členů zastupitelstva 30. října 2023.

V pondělí 30. října se sešli zastupitelé Vizovic. Mezi hlavními body k projednání bylo schválení navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice o 773 000 Kč. Město tak letos na provoz Technických služeb přispěje celkovou částkou 21 603 000 Kč.

Zastupitelstvo se intenzivně zabývalo také schvalováním individuálních dotací pro TJ Sokol Vizovice.

Nejprve byla schválena dotace určená na demolici venkovního přístavku (sklady a zahrádka).

Přístavek budovy Sokolovny byl postaven v roce 1985 a sloužil k uskladnění mobiliáře (lavičky, stoly) užívaného například při hudebních festivalech, které ve Vizovicích probíhají. V 80. a 90. letech byla venkovní zahrádka využívána současně s provozem veřejného koupaliště. Od roku 2008 je ale tento objekt nevyužitý a zchátralý. Rekonstrukce by vyžadovala finanční vklad v řádech vyšších stovek tisíc korun, což bylo vyhodnoceno jako neekonomické řešení. Proto dal TJ Sokol podnět k osobní konzultaci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži ohledně dalšího postupu.

Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že tato novější část historické budovy Sokolovny bude odstraněna. TJ Sokol na základě zpracované projektové dokumentace, závazného koordinovaného stanoviska, stavebního povolení na demolici a výběrového řízení na realizátora demolice požádala město Vizovice o finanční podporu na tuto akci. Zastupitelstvo města schválilo pro tento účel individuální dotaci ve výši 490 000 Kč.

Členy zastupitelstva byla v říjnu schválena také změna účelu individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023. Částka původně určena na zateplení budovy Sokolovny nebyla vyčerpána. Odborníky byl konstatován špatný technický stav střechy, kterou je před zateplením nejprve třeba opravit, proto byl finanční obnos přesunut na zpracování projektové dokumentace střešní konstrukce budovy. Celkově se zde jedná o částku 300 000 Kč.

Schváleno bylo i zahrnutí nevyčerpaného finančního rámce TJ Sokol do návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2024 a to ve výši 2 500 000 Kč. Tato částka je převedena z roku letošního, neboť nebyl vyčerpán celkový rozpočet o hodnotě 3 000 000 Kč.

 

Informace poskytl člen výboru TJ Sokol Vizovice, z.s. Roman Persun.

foto: archiv TJ Sokol Vizovice, z.s.

Datum vložení: 18. 12. 2023 20:38
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2023 20:57
Autor: Mgr. Anna Kořenková