Město Vizovice
Město Vizovice

Služby a důležité informace pro občany v době pandemie onemocnění COVID-19

Služby a důležité informace pro občany v době pandemie onemocnění COVID-19 1

Informace o opatřeních města.

Informativní zprávy do chytrých mobilních telefonů, roušky od dobrovolníků, nasmlouvaných firem a organizací města pro zdravotníky i občany Vizovic, dodávka dezinfekce a dezinfekčního mýdla do domu s pečovatelskou službou Dotek, nemocnice i zdravotního střediska. Na druhou stranu ale nutné uzavření základní i mateřské školy, knihovny i domu kultury, areálu Janova hradu, DDM Zvonek či omezení provozní doby městského úřadu. To je jen krátký výčet aktivit a opatření, které město přijalo vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru.

Mobilní aplikace
Občané i návštěvníci Vizovic si nově mohou zdarma stáhnout aplikaci, díky níž jim budou aktuální informace z města chodit přímo do mobilních telefonů. „V době, kdy se situace neustále vyvíjí a mění, považuji takovou službu pro občany za velmi užitečnou,“ řekla starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Nová aplikace nese název V OBRAZE a přináší přehled aktualit z webu Vizovic, upozorní na nově vložené zprávy, pozvánky na pořádané akce i fotografie a dokumenty vyvěšené na úřední desce. „Důležité je upozornit, že do aplikace se nemusí registrovat a člověk neposkytuje žádná osobní data,“ doplnila starostka.

Pro stažení aplikace je nutné mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS, přístup na internet a místo v úložišti telefonu či tabletu 13 MB. Jak aplikaci stáhnout, je možné najít na www.vizovice.eu.

Město za službu nic neplatí. Její využití má na půlroku zdarma. Jde o zkušební provoz. V případě, že se osvědčí, město službu zaplatí a bude ji využívat i po uplynutí šestiměsíční lhůty. V opačném případě její provoz zruší.

Ochranné pomůcky a dezinfekce

Každý občan starší 60 let žijící ve Vizovicích dostal a do konce tohoto týdne ještě dostane do schránky roušku i s letákem, jak o ni správně pečovat. Akci zorganizovalo vedení města, roušky šili zaměstnanci DDM Zvonek, vizovičtí skauti, zaměstnanci nasmlouvaných firem, šikovné švadleny z Vizovic i jiných obcí. „Takových seniorů máme ve Vizovicích téměř 1400. Všem švadlenám patří velké díky. Jejich pomoci si upřímně velmi vážíme,“ poděkovala za celé vedení města a městského úřadu starostka Silvie Dolanská. S roznosem roušek pomáhají zaměstnanci městského úřadu.

V minulých dnech pracovnice DDM Zvonek ušily a darovaly roušky všem potřebných v první linii. Teď šijí pro veřejnost. Lidé si je mohou vyzvednout přímo na plotě DDM Zvonek. V každém takovém balíčku jsou dvě roušky s návodem, jak se o ně starat.

Desítky litrů dezinfekce a dezinfekčního mýdla město předalo do pečovatelského domu, zdravotního střediska, lékárny, nemocnice, lékařům či na poštu. Další zásilku dezinfekce radnice plánuje rozdat do obchodů, bytových i rodinných domů. „V této souvislosti patří velké poděkování společnosti DGS plast s.r.o. za poskytnutý dar městu Vizovice v podobě nádob, ve kterých je dezinfekce distribuována,“ doplnila starostka Vizovic.

Linka pro seniory a handicapované

Město Vizovice zřídilo poradenskou telefonní linku pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením – 777 471 150. Pracovnice sociálního odboru MěÚ Vizovice nabízí volajícím základní sociální poradenství.

Zajištění nákupů pro starší občany a občany v karanténě

Město Vizovice v součinnosti s organizací Junák nabízí starším občanům či lidem s vážným zdravotním omezením, kteří žijí na území města, zajištění nákupů základních potravin a léků. Maximální cena nákupu, který nemůže obsahovat alkohol a tabákové výrobky, je 500 korun. Nákupy je možné objednat pondělí až pátek od 8 do 17 hodiny na tel. 723 952 837 nebo e-mailem nakup.skaut.viz@gmail.com. Distribuce probíhá v úterý a pátek.

Fungování MěÚ Vizovice

  • osobní jednání výhradně po předchozí telefonické či emailové domluvě
  • poplatky za odpad a další platby by měly být hrazeny přednostně bankovním převodem na účet města 19-1406726359/0800. Variabilní symbol sdělí paní Zana Kutějová mailem nebo po telefonu. Termín splatnosti je posunut až do 30. 6. 2020
  • Sportovní areál u ZŠ, Oranžové hřiště na sídlišti 3. května jsou až do odvolání uzavřené

Ve městě samozřejmě platí další nařízení a opatření, která vychází z nařízení vlády. Jde například o povinnost nosit roušku při pohybu na veřejném prostranství, zákaz shlukování více než dvou osob (netýká se rodinných příslušníků), dodržování dvoumetrového odstupu na veřejných místech.

 

Datum vložení: 31. 3. 2020 11:29
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 15:22
Autor: