Město Vizovice
Vizovice

Vizovice mají strategii bezpečnosti silničního provozu

Vizovice mají strategii bezpečnosti silničního provozu 1

Snížit dopravní nehodovost a následky související s dopravními nehodami, to jsou hlavní cíle Strategie bezpečnosti silničního provozu města Vizovice na roky 2021 až 2030.

Rozsáhlý dokument mapuje celkovou situaci ve městě a poukazuje na několik rizikových míst na jeho území. Smyslem je zvýšit bezpečnost na silnicích tak, aby nejpozději v roce 2040 nedošlo ve Vizovicích k žádné dopravní nehodě s usmrcením nebo těžce zraněným účastníkem silničního provozu.

„Vypracováním tohoto dokumentu se město Vizovice připojilo k naplnění VIZE 0. Jde o filozofický náhled na dopravní nehody, kdy každé úmrtí a těžké zranění je zbytečné. Strategie vychází z platné Národní strategie bezpečnosti silničního provozu,“ vysvětlila starostka města Vizovice Silvie Dolanská.

Rozsáhlý dokument, který se mimo jiné zabývá třeba i rostoucím počtem obyvatel, jeho vzdělanostní strukturou či zaměstnaností, poukazuje na šest rizikových silničních úseků. Jde o takzvané shluky, kde se ve sledovaném období 2014 až 2018 stalo více dopravních nehod – celkem 34. Dva z nich jsou na silnici III/4932 a po jednom na I/49, III/0496, III/4882, I/69.

„Při nehodách na těchto úsecích ve sledovaném období bylo sedm lidí těžce a 12 lehce zraněno. Bez zranění se obešlo 21 nehod. Příčiny byly různé – od nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, nevěnování plné pozornosti řidiče při řízení vozidla nebo vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu,“ upřesnila Terezie Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství města Vizovice.

V souvislosti s tím město ale vytipovalo i několik rizikových úseků z pohledu občanů. Jde například o příjezd k mateřské škole. Výjezd je na nepřehlednou a silně frekventovanou silnici I/49. „Tady se projednává i varianta zjednosměrnění této komunikace s výjezdem kolem hřbitova, ulicí 3. května a dál na I/49. Jako problém jsme označili také ulici Školní. Na ní je kolizní situace zejména ráno a odpoledne, kdy žáci přicházejí či odcházejí ze školy. Upozorňujeme také na křižovatku silnic I/49 ulice Říčanská a III/4932 ulice Partyzánská, kde není komunikace pro pěší,“ vyjmenovala starostka Silvie Dolanská.  A pokračovala s tím, že přechod pro chodce nebo bezpečné místo pro přecházení schází také například na silnici I/49 za křižovatkou silnice III/4932, převážně v období konání kulturních akcí je velký pohyb chodců také na komunikaci III/0496, kde není chodník ani stezka pro pěší, a stejný problém vedení radnice vnímá také na silnici III/4882 v úseku kolem Sanatoria Topas.

„Díky této strategii teď máme podrobný přehled o bezpečnostní situaci na silnicích ve městě. Věřím, že díky ní se nám ve spolupráci s dotčenými subjekty postupně podaří víc chránit naše občany i návštěvníky Vizovic. Je potřeba si ale uvědomit, že ani tato opatření nejsou všemocná a bez dodržování pravidel silničního provozu všech účastníků to nepůjde,“ uzavřela starostka.

Datum vložení: 27. 1. 2020 14:59
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2020 15:04
Autor: Jiří Žůrek DiS.