Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovické zastupitelstvo schválilo městský rozpočet na rok 2024

zastupitelstvo 18. 12. 2023

V pondělí 18. prosince proběhlo poslední setkání členů vizovického zastupitelstva v roce 2023.
Ústředním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu a celkového hospodaření města plánovaného na rok 2024.

Rok 2024 bude rokem investic, je na něj totiž naplánováno více nákladnějších stavebních akcí a oprav.

Za zmínku stojí například další etapy oprav chodníků, budování parkovacích míst, rekonstrukce komunikace Dubovsko, realizace 1. etapy cyklostezky či vybudování bezbariérového přístupu do Kulturního centra ze strany od parkoviště u lékařského domu. Přestože na nejnákladnější projekty bude město čerpat dotace, celkové výdaje přesáhnou příjmy a z tohoto důvodu byl rozpočet na příští rok sestaven jako schodkový.

Celkové rozpočtové příjmy, které jsou z velké části tvořeny daňovými příjmy, jsou plánovány v celkové výši 154 519 646 Kč. Rozpočtové výdaje, kam spadají provozní, investiční a smíšené výdaje, jsou plánovány na celkovou částku 214 586 500 Kč. Záporný rozdíl, který v tomto případě činí 60 066 854 Kč, bude pokryt z finančních přebytků vzniklých v předchozích letech. Rozpočet počítá s dostatečnou rezervou.

Zásadními výdaji z rozpočtu kromě investičních akcí jsou příspěvky na činnost městem zřízených příspěvkových organizací. Celkově se bude jednat o neinvestiční příspěvek na provoz v hodnotě 38 057 500 Kč. Největší část připadne Technickým službám města Vizovice a to 22 952 000 Kč. Základní škola Vizovice potom od města dostane na provoz 9 300 000 Kč. Následuje Mateřská škola Vizovice s příspěvkem 4 173 000 Kč a Dům dětí a mládeže Zvonek, s příspěvkem 1 632 500 Kč.

Další větší investiční akcí bude koupě domu č. p. 809 v předběžně smluvené hodnotě 4 000 000 Kč. Alternativou pro využití této nemovitosti je rozšíření prostor DDM Zvonek Vizovice, nové zázemí pro Základní uměleckou školu či školní družinu. Konkrétní využití bude po důkladném zvážení všech možností upřesněn.

Zastupitelstvo města dále na svém zasedání schválilo strategický dokument s názvem Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku pro období 2024–2028. Na základě tohoto dokumentu se plánují nové sociální služby pro občany Vizovic, respektive celého ORP, či případný rozvoj sociálních služeb stávajících. Pouze sociální služby, které jsou v souladu s komunitním plánem, mohou být zařazeny do sítě sociálních služeb Zlínského kraje.

V rozpočtu města je také počítáno s dotací na činnost s dětmi a mládeží, pro tuto kapitolu je vyčleněn 1 mil. Kč a dále s dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Na tento účel byla vyčleněna částka 1,2 mil. Kč.

Datum vložení: 18. 12. 2023 20:57
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2023 21:11
Autor: Mgr. Anna Kořenková