Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizuální identita města Vizovice – výsledky výběrového řízení

Vizuální identita města Vizovice – výsledky výběrového řízení

Informace pro občany

Dne 6.10. 2022 se v sále Domu kultury Vizovice uskutečnily prezentace návrhů vizuální identity města samotnými agenturami. Následně se uskutečnilo 2. kolo výběrového řízení, komise složená ze zastupitelů města a odborníka na grafický design rozhodla o výherci výběrového řízení na dodavatele Vizuální identity města Vizovice.

Při posuzování předložených konceptů Vizuální identity města Vizovice byla důsledně zohledněna požadovaná kritéria zadávacích podmínek soutěže. Nároky kladené na jednoduchost, nápaditost a originalitu v největší míře naplnilo grafické řešení společnosti Gate 78 s.r.o.

Zvolený koncept s dvojtečkou, která svým tvaroslovím evokuje jádra peckových plodů, přináší funkční a prakticky aplikovatelné použití. Vítězný návrh jasně definuje systém označování jednotlivých organizací města. Jsou definovány přehledné typografické principy, které lze i do budoucna jednoduše rozvíjet.

 

Vedení města

Datum vložení: 26. 10. 2022 14:40
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2023 8:02