Město Vizovice
Vizovice

Zastupitelé schválili rozpočet – počítá i s modernizací dosud zavřeného koupaliště

Zastupitelé schválili rozpočet – počítá i s modernizací dosud zavřeného koupaliště 1

S výdaji ve výši zhruba 150,78 milionu korun a příjmy přibližně 121,16 milionu korun počítá rozpočet města na letošní rok, který na svém zasedání schválili vizovičtí zastupitelé.

Na vzniklý schodek radnice použije jednak peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také dlouhodobý bankovní úvěr, který si město vezme na rekonstrukci zchátralého areálu místního koupaliště.

„Největší objem peněz, a to 28,3 milionu korun, půjde do oprav stávajících či budování nových sportovišť, hřišť a rekreačních areálů, kde patří i již zmíněné koupaliště, ve městě. Dalších 10,1 milionu korun počítáme na výdaje na rekonstrukci, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Výrazně, a to 4,88 milionu korun, hodláme investovat i do stavebních úprav budov a okolního zázemí využívaného místní základní školou. Dva miliony investujeme do elektroinstalace v dolní budově mateřské školy,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Za zmínku určitě stojí i například částka 3,5 milionu korun vyčleněná na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města, výdaje související s budováním a většími opravami vodovodů a kanalizací ve městě budou činit 1,6 milionu korun.

Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši zhruba 29,6 milionu korun a splátky dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši 1,749 milionu korun radnice pokryje z finančních přebytků minulých let a z nově přijatého dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 21 milionů korun. Ten zastupitelé rovněž schválili na svém posledním zasedání. Dle propočtů by tak rezerva ze zůstatků na účtu města měla činit 6,799 milionu korun; ta bude zachována pro další, v rozpočtu zatím neplánované, výdaje.

Datum vložení: 26. 2. 2020 8:37
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2020 8:39
Autor: Jiří Žůrek DiS.