Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Zastupitelé Vizovic odsouhlasili přes 1,5 milionu korun pro organizace a spolky ve městě v rámci individuálních žádostí o dotace

Budova MěÚ

Částkou 1,521 milionu korun podpořili vizovičtí zastupitelé sedm spolků a organizací ve městě. Peníze jsou určené buď na běžný provoz nebo na obnovu či nákladné investice, které žadatelé o příspěvek města letos plánují uskutečnit.

Organizace NADĚJE – schválená podpora 66 464 Kč

Poskytnutá podpora je určená na aktivity spojené s pořádáním sportovních a edukativních činností Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Vizovicích.

Organizace POST BELLUM – schválená podpora 49 532 Kč

Podpora je určena na spolufinancování projektu Paměť národa Střední Morava pro rok 2023, jehož cílem je uchovat cenné nehmotné kulturní dědictví města Vizovice díky natočení příběhů pamětníků z Vizovic.

Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice – schválená podpora 280 000 Kč

Každoroční příspěvek města je poskytován na provozní náklady centra, které nabízí především péči o děti do 3 let věku.

Vizovjánek – schválená podpora 100 000 Kč + 120 000 Kč

Soubor valašských písní a tanců Vizovjánek získal od vizovických zastupitelů dvě dotace. Částkou 100 000 Kč zastupitelé přispěli na částečnou úhradu výdajů na dopravu 33 členů souboru na festival ve Francii a dotací ve výši 125 000 Kč pak na pořízení nových krojů pro odrostlé děti – mládežníky Vizovjánku.

Římskokatolická farnost Vizovice – schválená podpora 240 000 Kč

Jednorázovou dotaci od města použije farnost na pokračování v renovaci a restaurování interiéru kostela sv. Vavřince ve Vizovicích.

SK Vizovice – schválená podpora 350 000 Kč

Příspěvek je určený na provoz, údržbu a zkvalitnění sportovních areálů, které spolek pro svou činnost využívá, a na nákup sportovních pomůcek a vybavení pro členy.

TJ Sokol Vizovice – schválená podpora 300 000 Kč + 15 120 Kč

Spolek získal dvě dotace, částka 300 000 Kč je určena na zateplení stropu malého sálu budovy sokolovny, částka 15 120 Kč na nákup 12 ks šachových hodin pro šachový oddíl.

Kromě schválené finanční podpory také všem organizacím a spolkům děkujeme za jejich činnost. Svou existencí obohacují život ve Vizovicích, udržují tradice, připomínají historii, ukotvují morální hodnoty, podporují rodiny, děti a mládež a spoluutváří tak život v našem městě.

vedení města

Datum vložení: 24. 4. 2023 20:38
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2023 20:40
Autor: Ing. Tomáš Křepelka