Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovické noviny

Vydává:                                                                                                         Aktuální číslo:

VN 5/2023

Město Vizovice
IČ: 00284653
MK ČR E 13005
Zdarma pro občany města.
Vychází jako dvouměsíčník v nákladu 2200 kusů.

Email: vizovicke.noviny@mestovizovice.cz
 
Grafické zpracování a sazba:
GATE 78 s.r.o., Salmovská 1534/11, 120 00 Praha 2
 
Tisk:
Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň
 
Termíny uzávěrek jednotlivých čísel:
05/2023 - 5. 9. 2023
06/2023 - 6. 11. 2023
 
Termíny vydání jednotlivých čísel:
05/2023 - 22. 9. 2023
06/2023 - 27. 11. 2023
 

Vizovické noviny v jednotlivých letech

Ročník 2023

VN-1-2023 VN-2-2023 Vizovické noviny 3/2023 Vizovické noviny 4/2023
VN 1/2023 VN 2/2023 VN 3/2023 VN 4/2023
       
 

VN 5/2023

VN 5/2023

VN 6/2023  

Ročník 2020

VN1 vn2 vn3-20
VN 1/2020 (PDF) VN 2/2020 (PDF) VN 3/2020 (PDF)
VN4-2020 VN VN6-2020
VN 4/2020 (PDF) VN 5/2020 (PDF) VN 6/2020 (PDF)

Ročník 2019

VN1-2019 VN2-2019 vn-3-2019
VN 1/2019 (PDF) VN 2/2019 (PDF) VN 3/2019 (PDF)
VN-4-2019 VN-5-2019 VN6
VN 4/2019 (PDF) VN 5/2019 (PDF) VN 6/2019 (PDF)

Ročník 2018

vn 1/2018
VN 1/2018 (PDF)

 

vn2-2018 
VN 2/2018(PDF)

 

VN3-2018
VN 3/2018 (PDF)

 

VN 4/2018 VN5 VN6-2018
VN 4/2018 (PDF)

 

VN 5/2018 (PDF)

 

VN 6/2018 (PDF)

Ročník 2017

VN 1/2017
VN 1/2017 (PDF)

vn2 
VN 2/2017 (PDF)

vn3
VN 3/2017 (PDF)


 
   

VN4
VN 4/2017 (PDF)

VN 5/2017
VN 5/2017 (PDF)

VN-6-2017
VN 6/2017 (PDF)

Ročník 2016

VN-1-2016
VN 1/2016 (PDF)

 VN2
VN 2/2016 (PDF)

VN 3/2016VN 3/2016 (PDF)

VN 4/2016
VN 4/2016 (PDF)

VN-5-2016
VN 5/2016 (PDF)

VN - 6 - 2016
VN 6/2016 (PDF)

Ročník 2015

VN-1/2015
VN 1/2015 (PDF)

VN2
VN 2/2015 (PDF)

VN 3/2015
VN 3/2015 (PDF)

VN 4/2015
VN 4/2015 (PDF)

vn5
VN 5/2015 (PDF)

VN 6-2015
VN 6/2015 (PDF)

Ročník 2014

 

VN 1/2014
VN 1/2014 (PDF, 6 MB)

VN 2/2014
VN 2/2014 (PDF, 7 MB)

VN 3/2014
VN 3/2014 (PDF, MB)

VN 4/2014

VN 4/2014 (PDF,6 MB)

noviny

VN 5/2014

vn

VN 6/2014


 

 

Ročník 2013

 

VN 1/2013
VN 1/2013 (PDF 5 MB)

VN 2/2013
VN 2/2013 (PDF, 7 MB)

VN 3/2013
VN 3/2013 (PDF, 7 MB)

VN 4/2013
VN 4/2013 (PDF,6 MB)

VN 5/2013
VN 5/2013 (PDF, 6 MB)

VN 6/2013
VN 6/2013 (PDF, 5 MB)

Ročník 2012

 

VN 1/2012
VN 1/2012 (PDF 2,7 MB)

VN 2/2012
VN 2/2012 (PDF, 7,5 MB)

VN 3/2012
VN 3/2012 (PDF, MB)

VN 4/2012
VN 4/2012 (PDF, MB)

VN 5/2012
VN 5/2012 (PDF, 6,3MB)

VN 6/2012

VN 6/2012 (PDF, 5 MB)

Ročník 2011

 

VN 1/2011
VN 1/2011 (PDF, 2,5 MB)

VN 2/2011
VN 2/2011 (PDF, 2,5 MB)

VN 3/2011
VN 3/2011 (PDF, 1,1 MB)

VN 4/2011
VN 4/2011 (PDF, 2,8 MB)

VN 5/2011
VN 5/2011 (PDF 2,4 MB)

VN 6/2011

VN 6/2011 (PDF 7,8 MB)